Uitkomstgerichte zorg

Bij uitkomstgerichte zorg worden ervaringen van zwangeren en (pas) bevallen vrouwen en de door hen zelf gerapporteerde uitkomsten gebruikt om hen beter geïnformeerd te kunnen laten beslissen over de zorg voor zicht zelf en haar (ongeboren) kind. Het bespreken van uitkomsten van de zwangerschap in de spreekkamer wordt hiermee gestimuleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse ICHOM Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte, die op vijf meetmomenten tijdens en na de zwangerschap wordt uitgevraagd.  Behalve voor het bespreken van de uitkomsten in de spreekkamer met de verloskundige of gynaecoloog, kunnen de uitkomsten ook gebruikt worden voor verbetering van de zorg in het VSV. De gegevens die hierbij verzameld worden kunnen gebruikt worden als reflectie op eigen handelen.  Zie het praktijkvoorbeeld hoe deze gegevens gebruikt kunnen worden voor het leren en verbeteren.