Nieuws Zorggegevens.nl uitgebreid met zoek...

Zorggegevens.nl uitgebreid met zoekfunctie geboortezorg

15 december 2022

Zorggegevens.nl is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid in Nederland. Deze databronnen zijn bijvoorbeeld patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende onderzoeken. Recent is, in overleg met Zorginstituut Nederland, de categorie Geboortezorg toegevoegd, net als een aantal nieuwe databronnen rondom dit onderwerp. In totaal zijn er nu 21 databronnen rondom geboortezorg beschikbaar.

Zorggegevens.nl zorgt voor een overzicht van beschikbare databronnen van Nederlandse onderzoeksorganisaties en openbare databanken. Professionals in de zorg, onderzoekers, beleidsmakers en studenten kunnen hier gebruik van maken.

Zorggegevens.nl is door het RIVM ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS. Bekijk hier het nieuwsbericht bij de RIVM.

Schematische weergave datastromen geboortezorg

De Geboortezorg is netwerkzorg. Hiervoor is intensieve informatie uitwisseling noodzakelijk zowel voor het primaire zorgproces als voor de secundaire processen als kwaliteitregistrate, financiering etc.

In bijgaand plaatje uit december 2021 is in kaart gebracht hoeveel gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners onderling, tussen zorgverleners en cliënten en tussen beide en de verschillende registraties er wel niet plaatshebben. Niet vreemd dat goede afstemming van de verschillende systemen op elkaar enorm belangrijk is maar tegelijkertijd ook een complexe opdracht.

Datastromen geboortezorg

Lees ook

18 januari 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg!

De regio Noord Holland Noord heeft de primeur van het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een drietal verloskundigenpraktijken...
9 oktober 2022
Gegevensuitwisseling

Nictiz publiceert nieuwe PWD versie NIPT scenario's

Publicatie nieuwe NIPT scenario's voor uitwisseling met het RIVM.
29 september 2022
Gegevensuitwisseling

Tweede Kamer stemt unaniem in met Wegiz

De Tweede Kamer heeft op 27 september jl. het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem...