Zorg voor een rookvrije start: Laat de kans niet liggen om het gesprek over roken aan te gaan!

3 april 2023

“Onze kinderen gezond laten opgroeien is mijn eerste prioriteit. En jullie kunnen het verschil maken”, aldus staatssecretaris Maarten van Ooijen, die op 9 maart jl. het congres ‘Rookvrije Start: van dromen naar doen’ opende. Een congres van de Taskforce Rookvrije Start, waarin het rookvrij opgroeien van het (ongeboren) kind en het belang van ons werk als professionals in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein centraal stond.

Tabaksrook heeft zeer schadelijke effecten op ongeboren en opgroeiende kinderen. In Nederland roken helaas nog steeds meer dan één miljoen ouders van thuiswonende kinderen. Ook rookt nog 8% van de vrouwen op enig moment tijdens de zwangerschap.

Met de campagne “Zorg voor een rookvrije start” roept de Taskforce Rookvrije Start professionals op om hun rol te pakken en in gesprek te gaan over stoppen met roken. Een initiatief waar wij vanuit de Goede Start Tafel volledig achter staan! Als professionals in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein kunnen wij namelijk het verschil maken voor een rookvrije start voor ieder kind. Maar hoe?

Roken is een hardnekkige verslavingsziekte. Veel ouders willen wel stoppen, maar krijgen niet de juiste ondersteuning. Terwijl stoppen met begeleiding de kans op succesvol stoppen vergroot. Het is aan ons als professionals in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein om naast deze (aanstaande) ouders te gaan staan, hen te motiveren om te stoppen met roken en hen te verwijzen naar erkende stoppen-met-rokenbegeleiding. Ga naar www.rookvrijestart.nl voor meer informatie, materialen en scholing over een stoppen-met-roken gesprek.

Zorg jij ook voor een Rookvrije Start? Laat de dromen van het (ongeboren) kind niet in rook opgaan!


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
11 april 2024
Kansrijke Start

Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour "Samen voor een Kansrijke Start" sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch,...