Goede starttafel: Afstemmen samenwerking geboortezorg en jeugdgezondheidszorg

18 maart 2021

Binnen de Preventieagenda voor de geboortezorg 2018 – 2022 ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ hebben de geboortezorgpartijen afgesproken zich maximaal in te zetten om de verbinding te zoeken met het sociaal domein en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Omdat er vele thema’s zijn die zowel de geboortezorg als de Jeugdgezondheidszorg aangaan in relatie tot de goede start, heeft het CPZ het initiatief genomen voor een landelijke beleidstafel Goede Start met de landelijke geboortezorg- en JGZ-partijen.

Het doel van de Goede Start Tafel

Het doel is om beleidsthema’s die zowel de geboortezorg en de JGZ aangaan te agenderen, te verkennen wie welke rol en expertise op deze thema’s heeft en hoe we hierop elkaar versterken. Altijd blijft hierin de focus om als landelijke partijen te kijken hoe we het veld kunnen ondersteunen in beleid en informatie in het belang van de goede start voor elk kind in Nederland. Eenduidige communicatie hierover naar onze wederzijdse achterbannen is hierin een belangrijke afgeleide.

Aan deze beleidstafel nemen beleidsmedewerkers van KNOV, NVOG, NVK, Patiëntenfederatie Nederland en Bo Geboortezorg en NCJ, ActiZ Jeugd, V&VN Jeugd, AJN Jeugdartsen Nederland en GGD/GHOR deel. Met ZN en NVZ is afgesproken hen op de hoogte te houden. Zo nodig kunnen thema’s en onderwerpen vanuit deze beleidstafel bestuurlijk worden geagendeerd met de landelijk geboortezorg en JGZ-partijen. Vanuit deze Goede Starttafel wordt ook nadrukkelijk de verbinding met het Actieprogramma Kansrijke Start gemaakt.


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
30 april 2024
Kansrijke Start

Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap...
18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...