Nieuws Workshop implementatie prenataal hu...

Workshop implementatie prenataal huisbezoek JGZ

26 juli 2022

Op 1 juli 2022 ging de wijziging van de Wet publieke gezondheid in, waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie (PHB JGZ) moeten aanbieden. Om de samenwerking tussen de lokale partijen rondom het prenatale huisbezoek te versterken hebben het NCJ en CPZ in opdracht van VWS een workshop ontwikkeld. Deze workshop heeft als doel de professionals te informeren en de lokale samenwerking te stimuleren rond de implementatie van het prenatale huisbezoek. De workshop is tijdens een webinar live in gebruik genomen. Het hele webinar is terug te kijken en in de eigen regio of lokaal te gebruiken.

Hoe de workshop in je eigen regio te gebruiken?

De workshop is zo opgezet dat je het (voorál!) in je eigen regio kunt gebruiken. Om dit goed te doen is er een handzame handleiding gemaakt die je stap voor stap door de workshop leidt. Je vind deze handleiding in onze wegwijzer Kansrijke Ontmoeten via deze link: slimme handleiding workshop implementatie prenataal huisbezoek JGZ.

Het webinar en alle filmfragmenten kun je ook los terugkijken, maar uiteraard vind je in de handleiding ook de links naar de bijbehorende fragmenten.

Voor een lokale bespreking  is het verstandig om een gespreksleider aan te wijzen, die het webinar vooraf integraal zal bekijken.


Lees ook

1 augustus 2022
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start juli 2022

In de nieuwsbrief Kansrijke Start juli meer over het Prenataal huisbezoek door de JGZ, wat vanaf 1 juli is ingegaan....
13 juli 2022
Kansrijke Start

Netwerkkaart kansrijke Start belangrijk instrument binnen de lokale coalities

Nog niet alle beschikbare tools worden even goed gevonden Behulpzame tools en instrumenten beschikbaar In het kader van het Actieprogramma...
13 juli 2022
Kansrijke Start

Overzicht tools Kansrijke Start

Voor professionals die werken met (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie is een kaart ontwikkeld met linkjes naar diverse hulpmiddelen....