Wetswijziging aangenomen: prenataal huisbezoek wordt gemeentelijke taak

Overzicht
Home > nieuws > Wetswijziging aangenomen: prenataal huisbezoek wordt gemeentelijke taak

Dinsdag 22 juni 2021 is de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen. Met de wijziging worden gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert.

Naast de wet is nog een aantal amendementen en moties aangenomen: Zo is in de kamer afgesproken dat het huisbezoek vrijwillig moet zijn, dat het begrip kwetsbaarheid moet worden gedefinieerd, dat er nog het e.e.a. rond evaluatiebepalingen geregeld moet worden en dat er moet worden onderzocht of Kansrijke Start verlengd kan worden tot aan primair onderwijs.

Voor alle stukken verwijzen we je heel graag naar de politieke monitor. Daar vind je de wet zelf, de brief van Blokhuis waarin vragen worden beantwoord, de toegevoegde amendementen en de motie.

Hierna gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Nadat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen, ondertekend is door de Koning en de minister van VWS en is gepubliceerd in het Staatsblad, kan de wet ingaan. Naar verwachting is de ingangsdatum 1 januari 2022.  Voor het prenatale huisbezoek door de JGZ wordt jaarlijks een budget van 5,3 miljoen euro in het gemeentefonds gestort.