prenataal huisbezoek wordt gemeentelijke taak per 1/7/2022

9 januari 2022

Dinsdag 22 juni 2021 is de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen. Met de wijziging worden gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert.

Naast de wet is nog een aantal amendementen en moties aangenomen: Zo is in de kamer afgesproken dat het huisbezoek vrijwillig moet zijn, dat het begrip kwetsbaarheid moet worden gedefinieerd, dat er nog het e.e.a. rond evaluatiebepalingen geregeld moet worden en dat er moet worden onderzocht of Kansrijke Start verlengd kan worden tot aan primair onderwijs.

Voor alle stukken verwijzen we je heel graag naar de politieke monitor. Daar vind je de wet zelf, de brief van Blokhuis waarin vragen worden beantwoord, de toegevoegde amendementen en de motie.

Inmiddels heeft de Eerste Kamer het voorstel op 14 december 2021 aangenomen. De nieuwe inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt 1 juli 2022.  Voor het prenatale huisbezoek door de JGZ wordt jaarlijks een budget van 5,3 miljoen euro in het gemeentefonds gestort.

Het ministerie van VWS heeft aan het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) de opdracht gegeven een handreiking te ontwikkelen om handvatten voor de uitvoering van het wetsvoorstel te geven. Deze handreiking is bedoeld voor alle, bij het prenataal huisbezoek door de JGZ, betrokken partijen.  Op de website van het NCJ kun je alles lezen over deze handreiking.

CPZ heeft een interessant webinar over dit onderwerp gehost. Je vindt hier alle relevante info:


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
11 april 2024
Kansrijke Start

Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour "Samen voor een Kansrijke Start" sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch,...