Webinar Kansrijke Start en Veiligheid

19 oktober 2022

Dinsdag 18 oktober organiseerden wij van 20:00 tot 21:00 uur een webinar voor geboortezorgprofessionals over het onderwerp Veiligheid.

Ieder kind verdient een veilige start van het leven. De meeste kinderen krijgen een goede en liefdevolle opvoeding. Soms zijn er situaties dat dit niet lukt en is er extra ondersteuning nodig. Het is van belang dat we signalen van onveiligheid en kwetsbaarheid zo vroeg mogelijk in beeld brengen zodat ieder kind een gezonde start krijgt. We weten dat er schade op de korte en lange termijn kunnen ontstaan wanneer een (ongeboren) kind, zeker in de eerste 1000 dagen, wordt geconfronteerd met ouders die hem of haar dreigen te verwaarlozen, mishandelen en/of ernstige schade dreigen toe te brengen. Maar hoe werken wij nu als geboortezorgprofessionals, jeugdgezondheidszorg en sociaal domein nu met elkaar samen aan het thema veiligheid?

Met enige regelmaat komen geboortezorgprofessionals in contact met acute en/of langdurige onveilige situaties. Daarnaast zijn er situaties waarbij sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel.

In dit webinar gingen we in op de organisatie van zorg in een onveilige situatie. Hoe is de organisatie van veiligheid eigenlijk in Nederland geregeld? Zijn er afspraken over hoe we samenwerken in geval van een kinderbeschermingsmaatregel? Hoe wordt er binnen VSV’s gewerkt aan het thema veiligheid? Wie heeft welke taak, wat zijn kinderbeschermingsmaatregelen en hoe kunnen geboortezorgprofessionals en professionals uit het sociaal domein hier mee om gaan. We gingen hierover in gesprek met Remy Vink, Henrique Sachse, Suze Jans en Sylvia von Kospoth.

Downloads

Over de sprekers:

Drs. Remy Vink is onderzoeker en projectleider bij TNO Child Health met als aandachtsgebieden: kindermishandeling en andere trauma, jeugd en vroegsignalering -met name rond de geboorte. Ze is auteur van twee Richtlijnen Kindermishandeling.

Dr. Suze Jans is verloskundige (np) & wetenschappelijk onderzoeker bij TNO Child health. Aandachtsgebieden: organisatie van zorg, zorg voor kwetsbare zwangeren, preconceptie zorg en screening. Ze was o.a. projectleider van de eerste KNOV meldcode Kindermishandeling en is auteur van het protocol Samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rondom de geboorte.

Sylvia von Kospoth is de verloskundige uit de documentaire “Goede moeders” (KRO-NCRV juli 2021)  In Goede moeders begeleidt Sylvia zwangeren bij wie eerder kinderen uit huis zijn geplaatst o.b.v. rammelende rapporten en subjectieve aannames. De pijnpunten van ons zorgsysteem en de gevolgen voor moeder en kind worden zichtbaar.

Henrique Sachse is als vertrouwensarts betrokken bij zwangeren, pasgeborenen en jonge baby’s die zijn gemeld bij Veilig Thuis en neemt zij deel aan een POP poli. Ook werkte ze mee aan de richtlijn Kwetsbare Zwangeren voor vertrouwensartsen. Naast haar werk voor Veilig Thuis is zij adviseur voor de opleiding voor vertrouwensartsen voor de NSPOH en bestuurder bij Eusuhm.  


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...