Protocol 'Samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte' vernieuwd

31 januari 2023

Soms is er in de zwangerschap sprake van onveiligheid voor het ongeboren kind of van een hoog risico op kindermishandeling/verwaarlozing vanaf de geboorte, waardoor een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Om de zorg rond een dergelijke ingrijpende maatregel goed te laten verlopen is een goede samenwerking tussen betrokken professionals van belang. In dit project van ZonMw is op basis van een oude versie, een nieuw protocol ontwikkeld over samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte, voor het Amsterdam UMC, locatie AMC. Deze herziening is uitgevoerd op basis van interviews met betrokken professionals en cliënten en observaties van multidisciplinaire overleggen. Ook is geïnventariseerd of VSV’s (Verloskundig SamenwerkingsVerband) een protocol beschikbaar hebben voor dit specifieke onderdeel van de geboortezorg. Het ontwikkelde protocol is gericht op de samenwerking en zorg bij een kinderbeschermingsmaatregel rond de geboorte. Ook is het protocol nu bruikbaar voor eerstelijns zorgverleners en wordt het in gebruik genomen door de gehele regio Amsterdam met als doel de continuïteit van zorg te verbeteren. Op basis van een proefimplementatie is het protocol nogmaals aangepast. Het herziene protocol is beschikbaar als landelijk voorbeeld.

Het project samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte is onderdeel van het Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis komt voort uit het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. De opgave van dit programma van de Rijksoverheid is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.

Dinsdag 18 oktober organiseerde het CPZ een webinar voor geboortezorgprofessionals over het onderwerp Veiligheid. Het webinar kun je terugkijken via deze link


Lees ook

18 september 2023
Kansrijke Start

Vacature projectleider Kansrijke Ontmoetingen

Het CPZ is per direct op zoek naar een enthousiaste projectleider! Het actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van VWS...
7 september 2023
Kansrijke Start

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein,...
30 augustus 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - Weer aan de slag met Kansrijke Start

In deze editie van de nieuwsbrief Kansrijke Start is de uitnodiging van Kansrijke Start 5 jaar: maak het verschil! opgenomen....