Protocol ‘Samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte’ vernieuwd

31 januari 2023

Soms is er in de zwangerschap sprake van onveiligheid voor het ongeboren kind of van een hoog risico op kindermishandeling/verwaarlozing vanaf de geboorte, waardoor een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Om de zorg rond een dergelijke ingrijpende maatregel goed te laten verlopen is een goede samenwerking tussen betrokken professionals van belang. In dit project van ZonMw is op basis van een oude versie, een nieuw protocol ontwikkeld over samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte, voor het Amsterdam UMC, locatie AMC. Deze herziening is uitgevoerd op basis van interviews met betrokken professionals en cliënten en observaties van multidisciplinaire overleggen. Ook is geïnventariseerd of VSV’s (Verloskundig SamenwerkingsVerband) een protocol beschikbaar hebben voor dit specifieke onderdeel van de geboortezorg. Het ontwikkelde protocol is gericht op de samenwerking en zorg bij een kinderbeschermingsmaatregel rond de geboorte. Ook is het protocol nu bruikbaar voor eerstelijns zorgverleners en wordt het in gebruik genomen door de gehele regio Amsterdam met als doel de continuïteit van zorg te verbeteren. Op basis van een proefimplementatie is het protocol nogmaals aangepast. Het herziene protocol is beschikbaar als landelijk voorbeeld.

Het project samenwerking bij kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte is onderdeel van het Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis komt voort uit het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. De opgave van dit programma van de Rijksoverheid is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken.

Dinsdag 18 oktober organiseerde het CPZ een webinar voor geboortezorgprofessionals over het onderwerp Veiligheid. Het webinar kun je terugkijken via deze link


Lees ook

21 februari 2024
Kansrijke Start

Regiotour 2024 ‘Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour 'Samen voor een Kansrijke Start' in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ...
20 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwe video’s Rookvrije Start voor zorgprofessionals

Wil je in een paar minuten je kennis bijspijkeren? Rookvrije Start legt in drie nieuwe video’s uit wat een verslaving...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2024

In de eerste nieuwsbrief Kansrijke Start van 2024 vijf mooie artikelen met o.a. een oproep om je aan te melden...