Waarom... en vooral Hóe leveren we Preconceptiezorg? Webinar 7 december

3 december 2021

Gezond zwanger worden is voor het toekomstige kind levenslang – zelfs generaties lang – van belang. Het helpt om het risico op een minder gunstige start in het leven te verkleinen én het kan toekomstige gezondheidsproblemen, zoals diabetes en overgewicht, helpen voorkomen. Zowel bij mensen met een kinderwens als bij zorgverleners valt er aan kennis en gedrag op het gebied van optimale voorbereiding van een zo gezond mogelijke zwangerschap nog veel te winnen. Brede aandacht voor preconceptiezorg en betrokkenheid van alle professionals hierbij is nodig. Over dit onderwerp organiseert het CPZ een webinar op 7 december 2021.

Preconceptie Indicatielijst

In 2020 is de PIL opgenomen in het addendum van de ZIG en daarmee definitief verankerd in ons werken, maar aandacht voor preconceptiezorg blijft heel hard nodig. Het grootste probleem is het bereik van potentiële zwangeren, met name in kwetsbare situaties. Op 12 oktober jl is de website www.preconceptieindicatielijst.nl gelanceerd: een digitale versie van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Informatie uit de PIL is op de nieuwe website praktisch samengevat voor gemakkelijk gebruik in de spreekkamer. Zorgverleners krijgen tools en handvatten om toekomstige ouders te voorzien van handelingsopties in de preconceptionele fase.

Naar een werkbaar handelingsperspectief

Over het waarom van preconceptiezorg en vooral over het hoe spreken we op 7 december van 20:00 – 21:00 uur met huisarts Chris Trompert en gynaecoloog Annemarie Mulders. Samen zoeken we naar werkbare handvatten. Het belooft een inspirerend webinar te worden!

Meld je nu aan!


Lees ook

7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
7 december 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In deze nieuwsbrief word je meegenomen in een aantal mooie, inspirerende nieuwsartikelen en wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld...
14 november 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag...