Waarom… en vooral Hóe leveren we Preconceptiezorg? Webinar 7 december

3 december 2021

Gezond zwanger worden is voor het toekomstige kind levenslang – zelfs generaties lang – van belang. Het helpt om het risico op een minder gunstige start in het leven te verkleinen én het kan toekomstige gezondheidsproblemen, zoals diabetes en overgewicht, helpen voorkomen. Zowel bij mensen met een kinderwens als bij zorgverleners valt er aan kennis en gedrag op het gebied van optimale voorbereiding van een zo gezond mogelijke zwangerschap nog veel te winnen. Brede aandacht voor preconceptiezorg en betrokkenheid van alle professionals hierbij is nodig. Over dit onderwerp organiseert het CPZ een webinar op 7 december 2021.

Preconceptie Indicatielijst

In 2020 is de PIL opgenomen in het addendum van de ZIG en daarmee definitief verankerd in ons werken, maar aandacht voor preconceptiezorg blijft heel hard nodig. Het grootste probleem is het bereik van potentiële zwangeren, met name in kwetsbare situaties. Op 12 oktober jl is de website www.preconceptieindicatielijst.nl gelanceerd: een digitale versie van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Informatie uit de PIL is op de nieuwe website praktisch samengevat voor gemakkelijk gebruik in de spreekkamer. Zorgverleners krijgen tools en handvatten om toekomstige ouders te voorzien van handelingsopties in de preconceptionele fase.

Naar een werkbaar handelingsperspectief

Over het waarom van preconceptiezorg en vooral over het hoe spreken we op 7 december van 20:00 – 21:00 uur met huisarts Chris Trompert en gynaecoloog Annemarie Mulders. Samen zoeken we naar werkbare handvatten. Het belooft een inspirerend webinar te worden!

Meld je nu aan!


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...