Voorstel wetswijziging Prenataal huisbezoek door de JGZ

20 februari 2020

In de nieuwsbrief van 19 november 2019 hebben wij je geïnformeerd  over het voornemen van wijziging Wet Publieke Gezondheid in het kader van een prenataal huisbezoek door de JGZ.

Reactie geboortezorgpartijen

Inmiddels heeft een consultatie door VWS plaatsgevonden en heeft het CPZ mede namens  Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, Patientenfederatie Nederland een reactie richting VWS gegeven.

Hierin hebben we de volgende input aan VWS meegegeven:

  • Deze wettekst moet de verbinding tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de gemeente bevorderen.
  • De inzet van dit prenatale huisbezoek vergt samenwerkingsafspraken tussen de geboortezorg en de JGZ (en de gemeente), bijvoorbeeld binnen de lokale coalitie, zodat dit huisbezoek van de JGZ altijd in afstemming met de geboortezorg plaatsvindt. In principe signaleert de geboortezorgprofessional de ‘kwetsbare zwangere’ en geeft dit door aan de JGZ. De JGZ kan dan een prenataal huisbezoek doen. Bij de meeste zwangeren wordt er ook vanuit de geboortezorg, (veelal door de kraamzorg), ook een prenataal huisbezoek gedaan. Het is dus van belang goede samenwerkingsafspraken te maken over de inzet, organisatie en terugkoppeling van de prenatale huisbezoeken vanuit de JGZ naar de geboortezorg. Ook is het belangrijk dat de inhoud van de prenatale huisbezoeken met elkaar wordt afgestemd.
  • Het valt ons op dat de stem van de zwangere zelf niet wordt meegenomen in deze consultatie.

Vervolg

Het is de bedoeling dat de wetswijziging die gemeenten verplicht het prenataal huisbezoek door de JGZ in te kopen, ingaat per 1 januari 2021. Dit huisbezoek kan dan aangeboden worden, veelal op basis van signalering van de geboortezorg professionals, aan de kwetsbare zwangeren die dit nodig hebben. Uiteraard houdt het CPZ je op de hoogte van de komende ontwikkelingen rondom het prenatale huisbezoek door de JGZ.


Lees ook

21 februari 2024
Kansrijke Start

Regiotour 2024 ‘Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour 'Samen voor een Kansrijke Start' in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ...
20 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwe video’s Rookvrije Start voor zorgprofessionals

Wil je in een paar minuten je kennis bijspijkeren? Rookvrije Start legt in drie nieuwe video’s uit wat een verslaving...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2024

In de eerste nieuwsbrief Kansrijke Start van 2024 vijf mooie artikelen met o.a. een oproep om je aan te melden...