Voorstel wetswijziging Prenataal huisbezoek door de JGZ

20 februari 2020

In de nieuwsbrief van 19 november 2019 hebben wij je geïnformeerd  over het voornemen van wijziging Wet Publieke Gezondheid in het kader van een prenataal huisbezoek door de JGZ.

Reactie geboortezorgpartijen

Inmiddels heeft een consultatie door VWS plaatsgevonden en heeft het CPZ mede namens  Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, Patientenfederatie Nederland een reactie richting VWS gegeven.

Hierin hebben we de volgende input aan VWS meegegeven:

  • Deze wettekst moet de verbinding tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de gemeente bevorderen.
  • De inzet van dit prenatale huisbezoek vergt samenwerkingsafspraken tussen de geboortezorg en de JGZ (en de gemeente), bijvoorbeeld binnen de lokale coalitie, zodat dit huisbezoek van de JGZ altijd in afstemming met de geboortezorg plaatsvindt. In principe signaleert de geboortezorgprofessional de ‘kwetsbare zwangere’ en geeft dit door aan de JGZ. De JGZ kan dan een prenataal huisbezoek doen. Bij de meeste zwangeren wordt er ook vanuit de geboortezorg, (veelal door de kraamzorg), ook een prenataal huisbezoek gedaan. Het is dus van belang goede samenwerkingsafspraken te maken over de inzet, organisatie en terugkoppeling van de prenatale huisbezoeken vanuit de JGZ naar de geboortezorg. Ook is het belangrijk dat de inhoud van de prenatale huisbezoeken met elkaar wordt afgestemd.
  • Het valt ons op dat de stem van de zwangere zelf niet wordt meegenomen in deze consultatie.

Vervolg

Het is de bedoeling dat de wetswijziging die gemeenten verplicht het prenataal huisbezoek door de JGZ in te kopen, ingaat per 1 januari 2021. Dit huisbezoek kan dan aangeboden worden, veelal op basis van signalering van de geboortezorg professionals, aan de kwetsbare zwangeren die dit nodig hebben. Uiteraard houdt het CPZ je op de hoogte van de komende ontwikkelingen rondom het prenatale huisbezoek door de JGZ.


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...