Nieuws Voornemen wetswijziging Prenataal H...

Voornemen wetswijziging Prenataal Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)

26 november 2019

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat een kind een goede start kan maken in de eerste 1000 dagen. Zorgwekkende omstandigheden voor kinderen kunnen al tijdens de zwangerschap optreden. Daarom is het belangrijk dat met name kwetsbare zwangere vrouwen en gezinnen passende ondersteuning krijgen, gericht op het wegnemen van onder andere stress en op het bevorderen van sensitief ouderschap zodat meer kinderen gezond en veilig opgroeien.

De minister van VWS heeft het voornemen om per 1 januari 2021 in de Wet publieke gezondheid de verplichting voor gemeenten op te nemen om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te laten bieden. Dit voornemen komt voort uit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. In november wordt het wetsvoorstel voor formele consultatie aan betrokken partijen voorgelegd. Het CPZ is daar één van.

Voor de uitvoering en invulling van het prenatale huisbezoek wordt van de geboortezorg en JGZ-organisaties verwacht dat zij zich gezamenlijk optimaal inspannen om vroegtijdig op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste professional het prenataal huisbezoek in te zetten. Met als doel dat ouders worden begeleid naar het aanstaande ouderschap en naar een goede start met hun kind. Geboortezorgprofessionals hebben hierin een signalerende rol.

Samenwerking is hierbij essentieel en vergt van alle betrokkenen rondom de zwangere vrouw een gezamenlijk inzicht in onder meer wie een prenataal huisbezoek nodig heeft, hoe wordt samengewerkt en de manier waarop informatie wordt gedeeld. Op lokaal niveau moeten zorgprofessionals en gemeenten hier afspraken over maken.


Lees ook

22 maart 2023
Kansrijke Start

Save the date 25 april - webinar 'Centering Zorg en Kansrijke Start'

Op 25 april a.s. organiseren wij, live vanuit de studio, van 20:00 tot 21:00 uur het webinar 'Centering Zorg en...
1 maart 2023
Kansrijke Start

Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start helpt inzicht te krijgen in uitvoering actieprogramma Kansrijke Start

Met de Indicatorenset Lokale Monitoring Kansrijke Start kun je als lokale coalitie inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma...
27 februari 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start februari 2023

Meer aandacht, meer geld en slimme samenwerking voor een gezondere samenleving. Dat is het doel van het Gezond en Actief...