Nieuws Voornemen wetswijziging Prenataal H...

Voornemen wetswijziging Prenataal Huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)

26 november 2019

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal dat een kind een goede start kan maken in de eerste 1000 dagen. Zorgwekkende omstandigheden voor kinderen kunnen al tijdens de zwangerschap optreden. Daarom is het belangrijk dat met name kwetsbare zwangere vrouwen en gezinnen passende ondersteuning krijgen, gericht op het wegnemen van onder andere stress en op het bevorderen van sensitief ouderschap zodat meer kinderen gezond en veilig opgroeien.

De minister van VWS heeft het voornemen om per 1 januari 2021 in de Wet publieke gezondheid de verplichting voor gemeenten op te nemen om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te laten bieden. Dit voornemen komt voort uit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. In november wordt het wetsvoorstel voor formele consultatie aan betrokken partijen voorgelegd. Het CPZ is daar één van.

Voor de uitvoering en invulling van het prenatale huisbezoek wordt van de geboortezorg en JGZ-organisaties verwacht dat zij zich gezamenlijk optimaal inspannen om vroegtijdig op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste professional het prenataal huisbezoek in te zetten. Met als doel dat ouders worden begeleid naar het aanstaande ouderschap en naar een goede start met hun kind. Geboortezorgprofessionals hebben hierin een signalerende rol.

Samenwerking is hierbij essentieel en vergt van alle betrokkenen rondom de zwangere vrouw een gezamenlijk inzicht in onder meer wie een prenataal huisbezoek nodig heeft, hoe wordt samengewerkt en de manier waarop informatie wordt gedeeld. Op lokaal niveau moeten zorgprofessionals en gemeenten hier afspraken over maken.


Lees ook

28 april 2022
Kansrijke Start

Webinar over samenwerking met JGZ: 17 mei

Op 17 mei houdt het CPZ een webinar over het thema samenwerken tussen de (eerstelijns) geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. We...
26 april 2022
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start april 2022 - Kansrijke Start Dichtbij

In deze nieuwsbrief wordt gestart met de 4e Landelijke conferentie ‘Kansrijke Start Dichtbij’ die na ruim 2,5 jaar fysiek zal plaatsvinden...
20 april 2022
Preventie

Nieuw: Factsheet Kansrijke Start met CenteringZorg

Groepszorg op basis van het Centering-model maakt (aanstaande) ouders en zorgverleners tot partners kan bij deelnemers tot meer zelfvertrouwen, support...