Nieuws Verzoek Kuipers uitstel behandeling...

Verzoek Kuipers uitstel behandeling wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

28 april 2022

In een brief verzoekt Minister Kuipers de behandeling van de Wegiz in de Tweede Kamer 2 maanden uit te stellen. Deze stond gepland in april 2022. De reden voor dit verzoek is de Europese verordening ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’.

Naar verwachting wordt er op 3 mei 2022 een voorstel voor een verordening over een ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’ gepubliceerd. Kuipers vindt het wenselijk dit voorstel eerst te analyseren voordat een plenaire behandeling van de Wegiz plaatsvindt. Hij verwacht dat de Europese verordening op veel onderdelen het stelsel zoals het wetsvoorstel Wegiz beoogd raakt.

Zijn voorstel is daarom om in mei de Kamer te informeren over de relatie tussen de Wegiz en het voorstel voor een verordening. Hij zal dan ingaan op de mogelijke versterkingen en consequenties die de verordening heeft voor het beoogde stelsel van de elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg.

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg gaat over hoe gegevens elektronisch worden uitgewisseld. Lees hier de brief van Minister Kuipers aan de kamer.


Lees ook

23 mei 2022
Gegevensuitwisseling

Nieuwe versie informatiestandaard Geboortezorg PWD 3.2.3

Na de start van VIPP Babyconnect ging Nictiz aan de slag met een nieuwe versie van de informatiestandaard Geboortezorg. In...
22 maart 2022
Gegevensuitwisseling

Het Vijf lagenmodel van Nictiz in beeld

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg is een complex onderwerp met veel belangen en verantwoordelijkheden. Nictiz ontwikkelde het Vijf lagenmodel om...
14 februari 2022
CPZ algemeen nieuws

Het kwaliteitsbeleid van Qocon: “het doordrukken van je eigen ideeën werkt niet.”

"Je moet sámen de zorg voor moeder en kind willen verbeteren.” Interview met Peter van Gessel en Jack van Mechelen...