Verslag AO (22 juni ) en VAO (6 juli) Zwangerschap en Geboorte

11 juli 2017

AO Zwangerschap en Geboorte (22 juni 2017)

In het afgelopen Algemeen Overleg (AO) Zwangerschap en Geboorte in de Tweede Kamer is er uitvoerig gesproken over de integrale (bekostiging) geboortezorg. Voor het overleg heeft het CPZ zich in een position paper (zie bijlage) hard gemaakt voor goede informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en de afschaffing van de eigen bijdrages voor de poliklinische en kraamzorg

Keuzevrijheid

Alle partijen inclusief de minister hebben aangegeven het belang van de keuzevrijheid voor patiënten en organisaties te onderschrijven. Patiënten moeten de vrijheid hebben om te kiezen door welke zorgprofessional ze behandeld willen worden en VSV’s hebben de vrijheid om elke bekostigingsmethode te kiezen die bij ze past. Op het moment wordt er gewerkt met de beleidsregels integrale bekostiging en innovatie, het mogelijk gebruik van beide is door de minister bevestigd. Ook heeft ze de Kamer beloofd de huidig lopende experimenten omtrent de integrale bekostiging te monitoren en in het najaar met een stand van zaken brief te komen.

Clara Wichmann

Door het debat kan er, ten onrechte, de indruk zijn ontstaan dat het College van het Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een inhoudelijke uitspraak heeft gedaan over de rechtsgeldigheid van de beleidsregel integrale bekostiging. Dit is niet het geval, het CBb heeft gesteld dat de NZa de klachten Clara Wichmann ontvankelijk moet verklaren en dus het gesprek aan moet gaan over een inhoudelijke behandeling ervan.

In reactie op vragen hierover heeft de minister aangegeven dat deze beslissing over ontvankelijkheid geen invloed heeft op de lopende invoering van de integrale bekostiging en de werkzaamheden van de pioniers. De NZa gaat nu met Clara Wichmann het gesprek aan en de minister is niet van plan om gedurende dat gesprek en inhoudelijke behandeling van het bezwaar verandering aan te brengen in de huidige gang van zaken.

Verslag Algemeen Overleg

Donderdag 6 juli jl. heeft het VAO Zwangerschap en Geboorte plaatsgevonden wat door Nine Kooiman (SP) was aangevraagd tijdens het AO Zwangerschap en Geboorte (22 juni 2017). Tijdens dit VAO zijn er 7 moties ingediend waarvan er uiteindelijk 4 in stemming zijn gebracht.

Nine Kooiman (SP, samen met Arrissen) verzocht met haar motie de regering om alvast een aanzet te maken voor het afschaffen van de eigen bijdrage voor de kraamzorg en Fleur Agema (PVV, verving Karen Gerbrands) heeft de regering verzocht de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling zonder medische indicatie af te schaffen. Deze beide moties zijn door de minister ontraden wegens het missen van financiële dekking in de begroting en de demissionaire staat van het kabinet. Beide moties hebben tijdens de stemming geen meerderheid behaalt.

Femke Merel Arissen (PvdD) heeft een motie ingediend waarin ze de regering opriep om de beleidsregel integrale bekostiging in te trekken en een beleidsregel te ontwikkelen op basis van Midwife Led Continuity of Care (MLCC). Ook deze motie is door de minister ontraden, ze stelt dat het invoeren van MLCC niet aan de minister is en dat zorgaanbieders in de regio daar zelf afspraken over kunnen maken. De Tweede Kamer heeft het advies van de minister gevolgd en de motie verworpen.

Tot slot waren er nog moties die niet in stemming zijn gebracht, maar aangehouden zijn (deze kunnen op een later moment weer ingediend worden). Dit betrof een verzoek van Nine Kooiman en Corinne Ellemeet (GroenLinks) om een meldpunt in te richten bij Zorginstituut Nederland waar partijen in het veld melding kunnen maken als de invoering van de integrale bekostiging niet vrijwillig of met lokale instemming plaatsvindt en als de keuzevrijheid van de cliënt en de zelfstandigheid van de verloskundigen niet geborgd zouden zijn. De minister gaf in haar reactie aan dat het oprichten van een meldpunt niets toevoegt aan de al lopende acties en dat de ontwikkelingen nauw gemonitord worden.

Een andere motie van Corinne Ellemeet en Nine Kooiman verzocht in overleg met de taskforce integrale geboortezorg, de keuzevrijheid van zwangere vrouwen als apart evaluatieonderdeel in de experimenten te betrekken. Deze motie werd als overbodig beschouwd door de minister omdat zowel de positie van de vrouw als de verloskundige meegenomen worden in de monitors.

Bijlagen

Lees ook

17 juli 2024
CPZ algemeen nieuws

Jaarverslag CPZ 2023: ‘Samen sterker voor de geboortezorg’

Het jaarverslag 2023 van het CPZ is gepubliceerd. In 2023 ondersteunde CPZ verschillende thema’s en projecten binnen de geboortezorgsector en...
3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...