NZa gaat bezwaar Clara Wichmann inhoudelijk beoordelen.

27 juni 2017

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 22 juni jl. uitgesproken dat de NZa het bezwaar van Clara Wichmann tegen integrale prestaties geboortezorg inhoudelijk moet beoordelen. 

De reacties op deze uitspraak lopen nogal uiteen en er zou daardoor, ten onrechte, de indruk kunnen ontstaan dat dit al gaat om een inhoudelijke uitspraak. Hierbij de feitelijke stand van zaken en een terugblik op de toezeggingen van de minister ten aanzien van subsidies en lopende trajecten. 

Het bezwaar richt zich tegen de prestatiebeschrijving die als experiment per 1 januari 2017 integrale tarieven voor de geboortezorg mogelijk maakt. Het fonds vreest dat daardoor grote samenwerkingsverbanden van zorgverleners ontstaan, waarbij de zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen in het gedrang komen. 

Het CBb ziet het Proefprocessenfonds in tegenstelling tot de NZa wel als een belanghebbende die toegang heeft tot de bezwarenprocedure. De NZa moet daarom alsnog een inhoudelijk besluit op het bezwaar nemen. 

In reactie op vragen hierover heeft de minister aangegeven dat deze beslissing over ontvankelijkheid geen invloed heeft op de lopende invoering van de integrale bekostiging en de werkzaamheden van de pioniers. De NZa gaat nu met Clara Wichmann het gesprek aan en de minister is niet van plan om gedurende dat gesprek en inhoudelijke behandeling van het bezwaar verandering aan te brengen in de huidige gang van zaken. 

De uitspraak van de minister is terug te vinden in de feed (link hieronder), waarin vanaf 1 uur en 9 minuten de interruptie van GroenLinks en SP begint.

Link naar debat gemist.

Link naar rechtennieuws.

Reactie NZa op uitspraak College van Beroep

De NZa heeft het bezwaar van Clara Wichmann vorig jaar december niet ontvankelijk verklaard omdat Clara Wichmann geen belanghebbende is bij het besluit. Het College voor het Beroep en het bedrijfsleven heeft onlangs geoordeeld dat Clara Wichmann wel ontvankelijk is. Dat betekent dat de NZa nu inhoudelijk naar de bezwaren van Clara Wichmann moet gaan kijken. De bezwaren van Clara Wichmann gaan over het borgen van de keuzevrijheid voor zwangere vrouwen. De NZa garandeert keuzevrijheid van vrouwen in het experiment integrale geboortezorg. In een andere bezwaarzaak over dit vraagstuk heeft de NZa al vastgesteld dat de keuzevrijheid van zwangere vrouwen is geborgd bij integrale bekostiging van geboortezorg. De NZa geeft aan de  argumenten die Clara Wichmann heeft ingebracht nogmaals zorgvuldig te zullen wegen en dat het uitgangspunt daarbij voor allen gelijk is: goede, integrale zorg voor de zwangere vrouw en haar kind.


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...