NZa gaat bezwaar Clara Wichmann inhoudelijk beoordelen.

27 juni 2017

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 22 juni jl. uitgesproken dat de NZa het bezwaar van Clara Wichmann tegen integrale prestaties geboortezorg inhoudelijk moet beoordelen. 

De reacties op deze uitspraak lopen nogal uiteen en er zou daardoor, ten onrechte, de indruk kunnen ontstaan dat dit al gaat om een inhoudelijke uitspraak. Hierbij de feitelijke stand van zaken en een terugblik op de toezeggingen van de minister ten aanzien van subsidies en lopende trajecten. 

Het bezwaar richt zich tegen de prestatiebeschrijving die als experiment per 1 januari 2017 integrale tarieven voor de geboortezorg mogelijk maakt. Het fonds vreest dat daardoor grote samenwerkingsverbanden van zorgverleners ontstaan, waarbij de zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen in het gedrang komen. 

Het CBb ziet het Proefprocessenfonds in tegenstelling tot de NZa wel als een belanghebbende die toegang heeft tot de bezwarenprocedure. De NZa moet daarom alsnog een inhoudelijk besluit op het bezwaar nemen. 

In reactie op vragen hierover heeft de minister aangegeven dat deze beslissing over ontvankelijkheid geen invloed heeft op de lopende invoering van de integrale bekostiging en de werkzaamheden van de pioniers. De NZa gaat nu met Clara Wichmann het gesprek aan en de minister is niet van plan om gedurende dat gesprek en inhoudelijke behandeling van het bezwaar verandering aan te brengen in de huidige gang van zaken. 

De uitspraak van de minister is terug te vinden in de feed (link hieronder), waarin vanaf 1 uur en 9 minuten de interruptie van GroenLinks en SP begint.

Link naar debat gemist.

Link naar rechtennieuws.

Reactie NZa op uitspraak College van Beroep

De NZa heeft het bezwaar van Clara Wichmann vorig jaar december niet ontvankelijk verklaard omdat Clara Wichmann geen belanghebbende is bij het besluit. Het College voor het Beroep en het bedrijfsleven heeft onlangs geoordeeld dat Clara Wichmann wel ontvankelijk is. Dat betekent dat de NZa nu inhoudelijk naar de bezwaren van Clara Wichmann moet gaan kijken. De bezwaren van Clara Wichmann gaan over het borgen van de keuzevrijheid voor zwangere vrouwen. De NZa garandeert keuzevrijheid van vrouwen in het experiment integrale geboortezorg. In een andere bezwaarzaak over dit vraagstuk heeft de NZa al vastgesteld dat de keuzevrijheid van zwangere vrouwen is geborgd bij integrale bekostiging van geboortezorg. De NZa geeft aan de  argumenten die Clara Wichmann heeft ingebracht nogmaals zorgvuldig te zullen wegen en dat het uitgangspunt daarbij voor allen gelijk is: goede, integrale zorg voor de zwangere vrouw en haar kind.


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...