Vanaf vandaag kun je al starten met de PREM Geboortezorg

1 september 2022

Clientervaringen meten in de geboortezorg is vanaf 1 januari 2023 verplicht

Vanaf 1 januari 2023 gaan we op een nieuwe, betere manier clientervaringen meten in de geboortezorg. De NPS+ vervalt. We gaan met de PREM Geboortezorg aan de slag. Daarmee kunnen alle zorgverleners feedback van de cliënt krijgen over de geboden zorg. De zorgverleners kunnen van deze ervaringen leren en zo (de kwaliteit van) hun zorg verbeteren.

Voor de VSV’s die al eerder willen starten is er vanaf 1 september al de mogelijkheid om te starten. Organisatiebeheerders kunnen binnen mijnPerined (iedere verloskundigenpraktijk en ieder ziekenhuis heeft er één) vanaf 1 september de rol ‘Uploaden t.b.v.  PREM’ toekennen aan een medewerker. Die medewerker kan dan daadwerkelijk gaan uploaden.

Hoe worden de cliëntervaringen gemeten?

De partijen in de geboortezorg hebben samen een landelijke vragenlijst ontwikkeld, de Patient Reported Experience Measure, ofwel de PREM Geboortezorg. We bieden deze vragenlijst aan elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, aan. Het is een korte vragenlijst over wat belangrijk is voor de kraamvrouw (de cliënt) en zinvol voor de zorgverlener. We stellen vragen over de ervaringen met de zorg, voor elk van de organisaties waarvan door de cliënt zorg is ontvangen: de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie. De cliënten beantwoorden de vragen op een eenvoudige 10 puntschaal met smileys. Tot slot vragen we naar verbeterpunten en complimenten.

Hoe werkt het meten van cliëntervaringen  met de PREM geboortezorg?
  • Per VSV is één zorgdiscipline verantwoordelijk voor de aanlevering van de e-mailgegevens van cliënten. Dit om te voorkomen dat een cliënt meerdere PREMS toegestuurd krijgt. Omdat de verloskundige meestal de coördinerend zorgverlener is van de zwangere en haar begeleidt tijdens haar zwangerschap tot kraamtijd, is de verloskundige veruit de meest logische discipline. Maar het kan per VSV (maar ook per zorgsituatie!) verschillen. Spreek dit dus binnen je VSV goed af.
  • De verloskundige (meestal dus) informeert de cliënt over de PREM. Er hoeft geen expliciete toestemming gevraagd te worden. Maar de cliënt kan wel bezwaar maken.
  • Als een cliënt al langer zwanger is, is de nacontrole een goed moment om de cliënt te infomeren over de PREM Geboortezorg.
  • De verloskundige geeft, via een account bij Perined, elke maand, de emailadressen door van de cliënten die pas zijn bevallen zijn. Deze gegevens worden gevraagd: LVR-nummer, e-mailadres en’ geen bezwaar’. Als er wel bezwaar is gemaakt, dan hoeft de betreffende gegevens van die cliënt niet mee in de upload.
  • De cliënt ontvangt vervolgens automatisch een e-mail met uitleg en een link naar de PREM vragenlijst. Deze mail moet tussen de 2 en 8 weken na de bevalling bij de cliënt in de digitale brievenbus binnenkomen.
  • Is in jouw VSV de verloskundige het verantwoordelijke zorgdiscipline? Op de website van de KNOV staat nog mooie aanvullende informatie.
Wat gebeurt er met  de resultaten?

Alle zorgverleners en VSV’s kunnen continu hun scores zien in het dashboard van mijnPerined, op meerdere niveaus: op VSV niveau, in een benchmark en op zorgaanbiederniveau. Met deze resultaten kunnen de zorgverleners en de VSV’s leren en verbeteren. Perined berekent de PREM Geboortezorg-indicatorscores per VSV. Uiteindelijk verwerkt het  Zorginstituut Nederland jaarlijks de scores in een landelijke benchmark. Dit levert transparantie over de resultaten van de geboortezorg.

De geboortezorgpartijen onderzoeken de mogelijkheid om de gegevens ook op ZorgKaart Nederland te vermelden, zodat resultaten ook voor cliënten inzichtelijk worden.


Lees ook

1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.