Validatiemeting landelijke PREM Integrale Geboortezorg

30 maart 2021

In de komende periode zal de validatiemeting van de landelijke PREM Integrale Geboortezorg worden uitgezet. De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg waarin alle geboortezorg partijen vertegenwoordigd zijn, inclusief de Federatie VSV’s, heeft afgelopen jaar samen met o.a. de onderzoekers uit het BUZZ project een aantal PREM vragen geselecteerd  voor een compacte screeningslijst met patiëntervaringsvragen. De selectiecriteria voor deze vragen zijn : 

  • onderwerpen die geprioriteerd zijn door cliënten en zorgverleners,
  • vraagstelling op eenvoudig taalniveau (zg. B1 )
  • en bij voorkeur al gevalideerde vragen uit de ICHOM-set en de ziekenhuis-set. 

Streven is dat er naast de landelijke PREM IG ook een toolbox komt met verdiepingsvragenlijsten voor de VSV’s.

Er wordt momenteel samen met Mediquest en Perined gewerkt aan een tool voor afname, aanlevering en rapportage via MijnPerined. We streven ernaar dat het voor de VSV’s zo weinig mogelijk extra werk is om deel te nemen aan de pilotmeting. Bijvoorbeeld door koppeling aan de NPS+ meting. VSV’s die mee willen doen en nieuwsgierig zijn naar de eerste resultaten kunnen zich aanmelden bij carolinevanweert@collegepz.nl

Zie ook de Aankondiging & oproep deelname validatiemeting


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...