Validatiemeting landelijke PREM Integrale Geboortezorg

30 maart 2021

In de komende periode zal de validatiemeting van de landelijke PREM Integrale Geboortezorg worden uitgezet. De werkgroep Indicatoren Integrale Geboortezorg waarin alle geboortezorg partijen vertegenwoordigd zijn, inclusief de Federatie VSV’s, heeft afgelopen jaar samen met o.a. de onderzoekers uit het BUZZ project een aantal PREM vragen geselecteerd  voor een compacte screeningslijst met patiëntervaringsvragen. De selectiecriteria voor deze vragen zijn : 

  • onderwerpen die geprioriteerd zijn door cliënten en zorgverleners,
  • vraagstelling op eenvoudig taalniveau (zg. B1 )
  • en bij voorkeur al gevalideerde vragen uit de ICHOM-set en de ziekenhuis-set. 

Streven is dat er naast de landelijke PREM IG ook een toolbox komt met verdiepingsvragenlijsten voor de VSV’s.

Er wordt momenteel samen met Mediquest en Perined gewerkt aan een tool voor afname, aanlevering en rapportage via MijnPerined. We streven ernaar dat het voor de VSV’s zo weinig mogelijk extra werk is om deel te nemen aan de pilotmeting. Bijvoorbeeld door koppeling aan de NPS+ meting. VSV’s die mee willen doen en nieuwsgierig zijn naar de eerste resultaten kunnen zich aanmelden bij carolinevanweert@collegepz.nl

Zie ook de Aankondiging & oproep deelname validatiemeting


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...