Update PREM en meest gestelde vragen

15 juni 2023

Eerste overzicht van de stand van zaken eind mei.

Bevallen moeders ontvangen binnen twee á zes weken na de bevalling een vragenlijst. Na twee weken wordt er nog een herinnering gestuurd naar de cliënt. Op dit moment hebben er 374 praktijken een vragenlijst uitgestuurd. Dit is ongeveer 61% van alle praktijken. Sinds het starten met de PREM loopt het ingevulde vragenlijsten gestaag op. Eind mei zijn er 8192 vragenlijsten ingevuld. 22083 bevallen vrouwen de vragenlijst ontvangen met een responsepercentage van 37.1 procent.

Vragen

Er leven momenteel een aantal vragen bij VSV’s rondom de PREM-uitvraag. Deze vragen zijn toegevoegd aan de categorie ‘meest gestelde vragen‘. Er is informatie toegevoegd over de wijze van accordering, de werkwijze bij de toewijzing per VSV en de vertaling van de PREM.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...