Update PREM en meest gestelde vragen

15 juni 2023

Eerste overzicht van de stand van zaken eind mei.

Bevallen moeders ontvangen binnen twee á zes weken na de bevalling een vragenlijst. Na twee weken wordt er nog een herinnering gestuurd naar de cliënt. Op dit moment hebben er 374 praktijken een vragenlijst uitgestuurd. Dit is ongeveer 61% van alle praktijken. Sinds het starten met de PREM loopt het ingevulde vragenlijsten gestaag op. Eind mei zijn er 8192 vragenlijsten ingevuld. 22083 bevallen vrouwen de vragenlijst ontvangen met een responsepercentage van 37.1 procent.

Vragen

Er leven momenteel een aantal vragen bij VSV’s rondom de PREM-uitvraag. Deze vragen zijn toegevoegd aan de categorie ‘meest gestelde vragen‘. Er is informatie toegevoegd over de wijze van accordering, de werkwijze bij de toewijzing per VSV en de vertaling van de PREM.


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
21 september 2023
Kwaliteit

Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het...