Nieuws Update beschermende middelen: Niet ...

Update beschermende middelen: Niet voorhanden? Meld je bij inspectie

23 april 2020

Het is van belang dat, als er volgens de RIVM-richtlijnen zorg moet worden verleend maar geen passende beschermingsmiddelen voorhanden zijn, zorgverleners in gesprek gaan met hun werkgever over alternatieven. Als dit geen oplossing biedt, is het belangrijk melding te maken bij de Inspectie SZW en/of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Als er signalen zijn, dan informeert de inspectie of de zorginstelling de zorg die nodig is nog georganiseerd krijgt, of er voldoende beschermingsmiddelen zijn en of de organisatie is aangesloten bij de regionale structuren. Als er bij de zorgverlening risico’s ontstaan voor de veiligheid van cliënten en patiënten, dan verwacht de inspectie dat zorgaanbieders dat melden bij de inspectie.

Bericht 16 april: Update PBM: plaats bestelling bij regionale ROAZ-coördinator

Als zorgaanbieders beschermingsmiddelen nodig hebben, kunnen zij hiervoor een bestelling plaatsen bij hun regionale ROAZ-coördinator. Hiervoor is een portaal ingericht voor aanvragen en uitgifte van hulpmiddelen, die dit weekend van start is gegaan. De verdeling vindt plaats per ROAZ-regio. Daarbij wordt gekeken naar de behoefte en de beschikbare voorraad. Op basis hiervan maken de ROAZ-coördinatoren een regionale toedeling per dag. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) zorgt vervolgens dat de middelen worden geleverd aan de zorgaanbieders. Zorginstellingen kopen in voorkomende gevallen ook nog zelf schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen in via eigen leveranciers. Dat past binnen de huidige afspraken, mits zorginstellingen de inkoop via hun eigen kanalen ook betrekken bij wat ze daarbovenop nog aanvragen bij het centrale verdeelsysteem, en niet meer bestellen dan ze nodig hebben. De schaarse middelen moeten immers zo zorgvuldig mogelijk worden verdeeld.

Eerder bericht 13 april: nieuw verdeelmodel voor mondmaskers.

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft in overleg met partijen uit de zorg een nieuw verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in verpleegtehuizen en op andere plekken waar Corona-patiënten intensief worden behandeld.

Het nieuwe verdeelmodel gaat in op maandag 13 april. In eerste instantie voor mondmaskers, later ook voor andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Het verdeelmodel zal de komende weken worden doorontwikkeld op basis van de ervaring op de werkvloer en de adviezen van het RIVM, de GGD en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De partijen uit de zorg hebben vandaag ook afgesproken dat de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van beschermingsmiddelen nogmaals onder de aandacht worden gebracht van het zorgpersoneel. Het blijkt nu dat er soms maskers met een te hoog beschermingsniveau worden gebruikt in relatie tot het besmettingsrisico. 

zie voor aanvullende informatie onderstaande factsheets

Factsheet Wanneer is welk mondmasker nodig?

Factsheet Hoe worden de PBM verdeeld over de zorgsectoren?


Lees ook

28 april 2022
Corona

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van...
28 februari 2022
Corona

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat...
20 januari 2022
Corona

Wijziging quarantainebeleid COVID-19 voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Vanwege de aanzienlijke toename van het aantal besmettingen in Nederland door de omikronvariant en het reële risico op ontwrichtende effecten...