Uitnodiging nieuwe Linnean werkgroep ‘waardegedreven geboortezorg’

12 februari 2024

In het nieuwe jaar start het Linnean Initiatief* in samenwerking met SAZ, Santeon, eerstelijnsverloskundigen en CPZ, een landelijke werkgroep ‘Waardegedreven geboortezorg’. Tijdens deze startbijeenkomst maken we kennis met elkaar en verkennen we over welke onderwerpen binnen de geboortezorg we gezamenlijk kennis kunnen uitwisselen op het gebied van waardegedreven zorg. De eerste gedachten gaan uit naar: verbeteren van de datakwaliteit, software voor uitvraag om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de data, de integrale aanpak van leren en verbeteren en de rol van de Persoonlijke Gezondheids Omgeving. 

Doel van de werkgroep

Doel: Het bieden van een integraal netwerkplatform om de transitie naar waardegedreven geboortezorg te versnellen. Dit doen we door een ontmoetings- en broedplaats te bieden om kennis en ervaringen uit te wisselen, nieuwe ideeën voor onderzoeken te ontwikkelen en elkaar te inspireren bij implementatie van innovaties.

Subdoel: Meer teams starten met waardegedreven zorg. Daarnaast meer verbinding tussen de eerste en tweede lijn bij bestaande waardegedreven zorg teams.

Doelgroep: Alle professionals in de geboortezorg zijn welkom om op persoonlijke titel deel te nemen.

Deze werkgroep wordt inhoudelijk voorbereid door CPZ, SAZ,  Santeon en een aantal eerstelijns verloskundigen en ondersteund door Linnean. We kunnen dan ook gebruik maken van de kennis en ervaring van andere werkgroepen  uit andere sectoren uit de zorg bij Linnean. De sessie zal in eerste instantie voorgezeten worden door onze beleidsadviseurs Caroline van Weert en Marleen Kruijt- de Ruijter.

Startbijeenkomst

Je bent uitgenodigd om de eerste bijeenkomst bij te wonen. Deze startbijeenkomst vindt plaats op 26 februari van 16:00-18:00 uur. We treffen elkaar op een locatie in Utrecht in de omgeving van Utrecht CS.  

Interesse?

Graag horen we of je interesse hebt om bij deze werkgroep aan te sluiten en of je ook aanwezig kunt zijn bij de startbijeenkomst. Je kunt je interesse doorgeven via een e-mail naar linnean@zinl.nl

* Het Linnean Initiatief is een kennisnetwerk van 1500 leden. De leden zijn werkzaam als 1e,- 2e- en 3e-lijnszorgverleners. Ze zijn kwaliteitsmedewerkers, zorgverzekeraars, ICT-experts, consultants, onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de farmaceutische en medisch technologische industrie. Uiteraard maken ook patiënt(vertegenwoordigers) deel uit van het netwerk. Alle onze leden zijn aangesloten vanuit hun enthousiasme voor waardegedreven zorg en hun overtuiging dat waardegedreven zorg resulteert in zorg die werkt, voor jou en met jou. Een ieder doet dat op persoonlijke titel. Dat stelt ons in staat om discussies op inhoud te voeren, mét de verschillende perspectieven, maar zonder de belangen. Zo behartigen wij uiteindelijk het huidige en toekomstige publieke belang. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar www.linnean.nl. Benieuwd naar de activiteiten van afgelopen jaar? Download hier het jaarverslag ‘2023 in beeld’.


Lees ook

13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei – de landelijke conferentie en de Week van Gezond Zwanger Worden komen eraan!

In deze nieuwsbrief word je uitgenodigd voor de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start en wordt het dagprogramma gedeeld. Nog niet aangemeld...