Tweede Kamer wil Wegiz vóór zomerreces behandeld hebben

26 mei 2021

Minister Van Ark heeft begin deze maand het wetsvoorstel Wegiz naar de Kamer gestuurd. Het kabinet neemt met de Wegiz meer regie op de digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Het wetsvoorstel maakt digitale gegevensuitwisseling verplicht en laat ruimte aan het veld om de standaarden en technieken daarvoor te bepalen. Het uiteindelijke doel van de Wegiz is volledige interoperabiliteit binnen en tussen zorgsectoren.

De Kamer wil de behandeling van het voorstel vóór het zomerreces (9 juli) afronden. Het wetsvoorstel biedt twee sporen om dit doel stap voor stap te bereiken. Gegevensuitwisselingen kunnen worden aangewezen in ‘spoor 1’, waardoor de uitwisseling in ieder geval digitaal moet plaatsvinden, of in ‘spoor 2’, waardoor volledige interoperabiliteit moet worden gerealiseerd. Het kabinet kan volgens de Wegiz met een algemene maatregel van bestuur (AMvB) bepalen welke gegevensuitwisselingen digitaal moeten gaan plaatsvinden. Daarbij wordt gelet op de voortgang in onder andere de VIPP- en focusprogramma’s.

Invoering van de Wegiz is goed nieuws voor de digitale gegevensuitwisseling in onder andere de geboortezorg omdat de wet aanstuurt op volledige interoperabiliteit. Het wordt dan technisch mogelijk dat de zorginformatie tijdig de cliënt volgt tijdens het behandelproces. Daarnaast krijgen zorgaanbieders meer keuzevrijheid doordat standaardisering een gelijk speelveld creëert voor leveranciers van zorginformatiesystemen. Meer informatie vind je op de website gegevensuitwisseling in de zorg van het ministerie van VWS.


Lees ook

19 april 2023
Gegevensuitwisseling

Ook Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is met de WEGIZ is het streven dat deze wet per 1 juli 2023 wordt ingevoerd.
18 januari 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg!

De regio Noord Holland Noord heeft de primeur van het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een drietal verloskundigenpraktijken...
15 december 2022
Gegevensuitwisseling

Zorggegevens.nl uitgebreid met zoekfunctie geboortezorg

Zorggegevens.nl is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid in Nederland. Deze databronnen zijn bijvoorbeeld patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende...