Tweede Kamer wil Wegiz vóór zomerreces behandeld hebben

Overzicht
Home > nieuws > Tweede Kamer wil Wegiz vóór zomerreces behandeld hebben

Minister Van Ark heeft begin deze maand het wetsvoorstel Wegiz naar de Kamer gestuurd. Het kabinet neemt met de Wegiz meer regie op de digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Het wetsvoorstel maakt digitale gegevensuitwisseling verplicht en laat ruimte aan het veld om de standaarden en technieken daarvoor te bepalen. Het uiteindelijke doel van de Wegiz is volledige interoperabiliteit binnen en tussen zorgsectoren.

De Kamer wil de behandeling van het voorstel vóór het zomerreces (9 juli) afronden. Het wetsvoorstel biedt twee sporen om dit doel stap voor stap te bereiken. Gegevensuitwisselingen kunnen worden aangewezen in ‘spoor 1’, waardoor de uitwisseling in ieder geval digitaal moet plaatsvinden, of in ‘spoor 2’, waardoor volledige interoperabiliteit moet worden gerealiseerd. Het kabinet kan volgens de Wegiz met een algemene maatregel van bestuur (AMvB) bepalen welke gegevensuitwisselingen digitaal moeten gaan plaatsvinden. Daarbij wordt gelet op de voortgang in onder andere de VIPP- en focusprogramma’s.

Invoering van de Wegiz is goed nieuws voor de digitale gegevensuitwisseling in onder andere de geboortezorg omdat de wet aanstuurt op volledige interoperabiliteit. Het wordt dan technisch mogelijk dat de zorginformatie tijdig de cliënt volgt tijdens het behandelproces. Daarnaast krijgen zorgaanbieders meer keuzevrijheid doordat standaardisering een gelijk speelveld creëert voor leveranciers van zorginformatiesystemen. Meer informatie vind je op de website gegevensuitwisseling in de zorg van het ministerie van VWS.