Nieuws Tweede Kamer stemt unaniem in met W...

Tweede Kamer stemt unaniem in met Wegiz

29 september 2022

De Tweede Kamer heeft op 27 september jl. het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. De Kamer geeft met deze stemming een belangrijk signaal af.

De Wegiz moet ervoor zorgen dat de informatiesystemen van zorgaanbieders met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun patiënt kunnen helpen.

Voor de geboortezorg betekent dit een bevestiging dat we op de goede weg zitten met alle inspanningen van VSV’s en zorgverleners om de uitwisseling van digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De geboortezorg is onderdeel van de Meerjarenagenda voor uitvoering van de Wegiz.

Vervolg
Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, gaat het voor behandeling en stemming naar de Eerste Kamer. Die mag het alleen aannemen of verwerpen. Uitleg over de totstandkoming van een wet vind je hier. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, wordt digitale gegevensuitwisseling verplicht gesteld en moeten technische belemmeringen voor uitwisseling tussen verschillende systemen worden weggenomen. Ga voor meer informatie naar het Programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Meest recente Kamerbrief over Wegiz
Op 26 september jl. stuurde de minister een brief naar de Tweede Kamer over de Wegiz. Daarin staat zijn reactie op de amendementen. De brief vind je hier.


Lees ook

9 oktober 2022
Gegevensuitwisseling

Nictiz publiceert nieuwe PWD versie NIPT scenario's

Publicatie nieuwe NIPT scenario's voor uitwisseling met het RIVM.
12 juli 2022
Gegevensuitwisseling

Herziening beleidsregel VIPP Babyconnect: laatste kans om mee te doen!

Laatste kans voor VSV's en zorgaanbieders om mee te doen aan implentatie digitale gegevensuitwisseling. Alleen nog in 2022!
22 juni 2022
Gegevensuitwisseling

Informatiebijeenkomst digitale gegevensdeling: overzicht & samenhang voor geboortezorg

Voor veel mensen is digitale gegevensdeling een 'ver van mijn bed show'. Het ís ook complex en er gebeurt veel...