Tweede Kamer stemt unaniem in met Wegiz

29 september 2022

De Tweede Kamer heeft op 27 september jl. het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. De Kamer geeft met deze stemming een belangrijk signaal af.

De Wegiz moet ervoor zorgen dat de informatiesystemen van zorgaanbieders met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en zo beter en sneller hun patiënt kunnen helpen.

Voor de geboortezorg betekent dit een bevestiging dat we op de goede weg zitten met alle inspanningen van VSV’s en zorgverleners om de uitwisseling van digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De geboortezorg is onderdeel van de Meerjarenagenda voor uitvoering van de Wegiz.

Vervolg
Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, gaat het voor behandeling en stemming naar de Eerste Kamer. Die mag het alleen aannemen of verwerpen. Uitleg over de totstandkoming van een wet vind je hier. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, wordt digitale gegevensuitwisseling verplicht gesteld en moeten technische belemmeringen voor uitwisseling tussen verschillende systemen worden weggenomen. Ga voor meer informatie naar het Programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Meest recente Kamerbrief over Wegiz
Op 26 september jl. stuurde de minister een brief naar de Tweede Kamer over de Wegiz. Daarin staat zijn reactie op de amendementen. De brief vind je hier.


Lees ook

19 april 2023
Gegevensuitwisseling

Ook Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is met de WEGIZ is het streven dat deze wet per 1 juli 2023 wordt ingevoerd.
18 januari 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg!

De regio Noord Holland Noord heeft de primeur van het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een drietal verloskundigenpraktijken...
15 december 2022
Gegevensuitwisseling

Zorggegevens.nl uitgebreid met zoekfunctie geboortezorg

Zorggegevens.nl is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid in Nederland. Deze databronnen zijn bijvoorbeeld patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende...