Themabijeenkomst Digitale gegevensuitwisseling: werk aan de winkel!

11 maart 2020

Wetgeving als hulpmiddel
Marleen Kruijt kondigt Mitch Versloot en Margo Brands aan.

Dinsdag 10 maart 2020 organiseerde het CPZ een themabijeenkomst over digitale gegevensuitwisseling. Ondanks de dreiging van het coronavirus was de opkomst groot. In twee uur tijd werden de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken bijgepraat over de ontwikkelingen en stand van zaken rond digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Mitch Versloot van VWS trapt af over de wetgeving rondom digitale gegevensuitwisseling. Eind 2018 kondigde Minister Bruins aan het digitaal uitwisselen van gegevens in de zorg te gaan verplichten. Dit zal vorm krijgen in de wet Elektronische Gegevensuitwisseling. Uiteindelijk willen we in de zorg naar 100% digitale gegevensuitwisseling. Voor het zover is, zijn er nog wel een aantal stappen en afspraken te maken. Basis van deze wetgeving vormen de bestaande kwaliteitsstandaarden die zijn opgenomen in het openbaar Register van Zorginstituut Nederland.

De verwachting is dat de wet elektronische gegevensuitwisseling eind dit jaar aangeboden wordt aan de tweede kamer. De eerste onderdelen binnen de zorg die middels een AmvB zullen worden vastgelegd bij wet zijn het receptenverkeer en de verpleegkundige overdracht. Via een internetconsultatie dit voorjaar onder het zorgveld moet de wet verder afgestemd en aangescherpt worden. 

Het is voor het hele veld belangrijk om vooral aan de slag te gaan met gegevensuitwisseling, om al afspraken met elkaar te maken. Mitch benadrukt dat de wet een hulpmiddel is!

Digitale gegevensuitwisseling is een lang gekoesterde wens
Sonia Jennings

Het programma wordt vervolgd door Sonia Jennings, bestuurder bij actieprogramma Babyconnect. Babyconnect is een zogenaamd VIPP-programma. (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional). Het actieprogramma Babyconnect helpt zorgverleners in de regio om digitale informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling mogelijk te maken. “Het moet gebeuren in de regio. Belangrijk is dat het wel landelijk uitwisselbaar is”.

Vanuit de zaal wordt gevraagd naar mogelijkheden voor net een andere aanpak. In deze regio willen ze niet zozeer gegevens delen maar eerst een slag maken richting werken met één systeem. Sonia legt uit dat de beschikbare Babyconnectsubsidie helaas niet voor systemen aan te vragen is en verwijst naar zorgverzekeraars.

Babyconnect is echt een Landelijk actieprogramma om digitale informatie-uitwisseling mogelijk te maken, een wens die de geboortezorgpartijen met elkaar vastgelegd hebben in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Hiervoor is dus inderdaad subsidie beschikbaar en Sonia raadt partijen aan om de onderliggende beleidsregel goed te bestuderen: maak gebruik van die subsidie! Partnerschappen met minimaal 3 VSV’s kunnen de subsidie aanvragen. Sonia vertelt dat de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg centraal staan in de beleidsregel die ten grondslag ligt aan Babyconnect. Vanuit de eerste tranche zijn knelpunten naar voren gekomen maar die worden nu opgelost  ​d.m.v. regionale  en landelijk gesprekken met VWS.​

Naar de presentatie van ‘Babyconnect

Babyconnect trekt het land door om regio’s te informeren over het programma. Klik hier voor meer informatie.

Van sturen naar delen
Durk Berks

Na een korte pauze neemt Durk Berks het woord. Durk is gynaecoloog in het Dijklanderziekenhuis en lid van de werkgroep Eenheid van Taal. Dirk neemt ons mee in de transitie van het oude denken naar het nieuwe denken in relatie tot het PWD: het Perinataal Woordenboek en Dataset. Waar we elkaar vroeger gegevens stuurden, wordt het nu meer en meer het delen van gegeven. Wat betekent het nieuwe denken, het delen van gegevens voor de dataset? Allereerst gaan we werken met de zogenaamde ZIB, een zorginformatiebouwsteen. De dataset wordt een verzameling van zogenaamde ZIB’s. Deze ZIB’s zijn zorgbreed en kunnen ook geboortezorgspecifiek zijn. In het oude denken zijn er allemaal verschillende data-elementen voor bijvoorbeeld verschillende type metingen van gewichten. In het nieuwe denken worden er verschillende functionaliteiten gedefinieerd waardoor de ZIB wordt voorzien van een context. Dat kan door het zorgproces zelf uniform vast te leggen. Door het benoemen van zorgepisodes kun je data ook op die manier een context meegeven. Nictiz is de organisatie die zich bezig houdt met deze structuur.

Ofwel: uitdagingen genoeg voor de werkgroep eenheid van taal! (en verwante organisaties die zich bezighouden met deze materie zoals NICTIZ, Medmij, RIVM, Perined, Babyconnect, het nieuwe ZIB-centrum). De werkgroep is een onderdeel van Perined en alle geboortezorgpartijen én Babyconnect hebben een stoel in de werkgroep. Een grote wens is dat ook de JGZ aanschuift bij de werkgroep. In deze werkgroep wordt de dataset besproken en worden handboeken ontwikkeld. Deze input vormt de inhoudelijke voorbereiding voor de redactieraad, waar behalve Perined ook RIVM en Nictiz zitting hebben.

Naar de presentatie van ‘Eenheid van taal

En hoe verhoudt zich dit al tot het PGO?

Tenslotte praat Margo Brands van Medmij ons bij over de ontwikkelingen op het gebied van PGO’s. Medmij is als programma van VWS en Nictiz gestart, toen het EPD in 2011 niet meer doorging. Een PGO (Persoonlijke gezondheidsomgeving) focust op de communicatie tussen burger en zorgverlener. De cliënt kiest welke medische informatie hij wil inzien, wil delen en beheren.

Medmij is de organisatie die ervoor zorgt dat gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar samen komen in  een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). MedMij ontwikkelt de PGO’s niet zelf. Ze hebben een afsprakenstelsel ontwikkeld waar leveranciers aan moeten voldoen zodat gegevensuitwisseling op een veilige, betaalbare en gebruiksvriendelijke manier gebeurt. MedMij maakt gebruik van bestaande standaarden en van dezelfde al eerder genoemde ZIB’s.
Alle VIPP-programma’s (zoals Babyconnect) landen uiteindelijk allemaal in een PGO.

Naar de presentatie van MedMIj


Lees ook

1 februari 2024
Gegevensuitwisseling

PGO in de geboortezorg live!

Maandag 22 januari werd het startsein gegeven voor het PGO in de geboortezorg door de zwangere Anne Talman en echoscopist...
27 november 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang PGO Geboortezorg & PGO informatiepunt

Op maandag 22 januari 2024 organiseert Gerrit, de RSO in Noord-Nederland, de feestelijke livegang van PGO's in de geboortezorg in...
13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...