Taskforce Rookvrije Start vraagt nieuw kabinet om extra maatregelen

18 september 2017

Jaarlijks overlijden minstens 60 baby’s doordat hun moeder tijdens de zwangerschap rookt. 1 op de 5 lager opgeleide zwangeren rookt dagelijks gedurende de hele zwangerschap. De Taskforce Rookvrije Start vraagt het nieuwe kabinet om het huidige tabaksbeleid verder aan te scherpen. In landen als het Verenigd Koninkrijk, waar een krachtig overheidsbeleid is gerealiseerd, laat onderzoek grote gezondheidsvoordelen voor baby’s en kinderen zien, zoals minder ziekenhuisopnames voor kinderen met ernstige luchtweginfecties of astma-aanvallen[1].

De Taskforce Rookvrije Start, waarin negen beroepsgroepen uit de zorg zijn vertegenwoordigd, roept het nieuwe kabinet op tot de volgende maatregelen in het regeerakkoord:

  • Fors verhogen van tabaksaccijns.
  • Hulp bij stoppen-met-roken voor (aanstaande) ouders buiten het eigen risico houden en volledige vergoeding voor gedragsmatige en medicamenteuze behandeling verslavingsgeneeskundige zorg indien geïndiceerd.
  • En verdere maatregelen te nemen conform het standpunt tabaksontmoediging: “naar een rookvrije samenleving” van de KNMG[2], zoals het verminderen van verkooppunten en rookvrij maken van openbare ruimten zoals speeltuinen.

[1] Faber T, Kumar A, Mackenbach JP, Millett C, Basu S, Sheikh A, Been JV. Effect of tobacco control policies on perinatal and child health: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health; 2: e420-e37
[2] KNMG standpunt tabaksontmoediging. Naar een rookvrije samenleving. Utrecht 2016


Lees ook

21 februari 2024
Kansrijke Start

Regiotour 2024 ‘Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour 'Samen voor een Kansrijke Start' in 2023 was een succes waarop we veel enthousiaste reacties kregen! Het CPZ...
20 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwe video’s Rookvrije Start voor zorgprofessionals

Wil je in een paar minuten je kennis bijspijkeren? Rookvrije Start legt in drie nieuwe video’s uit wat een verslaving...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Rapportage ZiN- Verzekerd van een Kansrijke Start

Welke zorg in de eerste 1000 dagen van een leven is verzekerd uit het basispakket van de zorgverzekering? Zorginstituut maakte...