Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

30 april 2024

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap is voor veel (aanstaande) ouders een sterke motivatie om te stoppen met roken.

Jouw VSV, IGO of lokale coalitie Kansrijke Start kan hier een belangrijke rol in spelen. De Taskforce Rookvrije Start biedt hiervoor ondersteuning aan via de Stimulans beleid Rookvrije Start.

De Stimulans beleid Rookvrije Start helpt jouw VSV, IGO of lokale coalitie Kansrijke Start om binnen een jaar vooruitgang te boeken met je zorgpad, scholing, verwijzing en samenwerking. Je ontvangt daarvoor instructies om direct aan de slag te gaan. Daarnaast neem je deel aan drie online bijeenkomsten waar je tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere VSV’s, IGO’s en/of lokale coalities Kansrijke Start. De Taskforce Rookvrije Start beantwoordt dan je vragen en geeft advies.

De eerste 10 VSV’s die zich aanmelden, ontvangen een financiële ondersteuning van 1000 euro.


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...