Start VWS actieprogramma Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

29 juni 2018

Het landelijk actieprogramma Babyconnect, een opdracht van RSO Nederland met ondersteuning van VWS, is van start gegaan. Babyconnect maakt veilige digitale informatiedeling mogelijk tussen zorgverleners en de zwangere/kraamvrouw, en tussen zorgverleners onderling binnen de geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld JGZ, kinderarts of huisarts. Babyconnect werkt op twee manieren aan dit doel: ze ondersteunt twee pilotregio’s bij de invoering van deze nieuwe manier van werken (zodat in de praktijk blijkt dat het werkt) en ze maakt een praktisch stappenplan voor geboortezorgregio’s die ook digitaal  informatie willen gaan delen. Het uitgangspunt van het programma is dat de cliënte de regie heeft over haar eigen gegevens en dossier. Zij bepaalt wie haar gegevens inziet en wanneer.

Wat is er tot nu toe bereikt?

De afgelopen tijd hebben verschillende instanties die zich bezighouden met digitale gegevensuitwisseling in opdracht van VWS een framework>>>, oftewel een kader, ontwikkeld. Dit kader is bedoeld om tot een gezamenlijke aanpak te komen die voor de hele geboortezorg werkt. Dit framework is opgesteld in samenwerking met een groot aantal partijen die een rol hebben in de informatiedeling binnen de geboortezorg, waaronder RSO Nederland, Nictiz, Perined, CPZ en stichting Carecodex.

Het landelijke concept wordt in enkele pilotregio’s – Amsterdam, Hoorn en Midden-Kennemerland- als eerste geïmplementeerd, zodat informatie vanuit hun verschillende informatiesystemen door zorgverleners kan worden gedeeld en ook toegankelijk is voor de zwangeren en kraamvrouwen zelf.

De volgende stap:

De volgende stap in het programma is het ontwikkelen van een plan (roadmap) dat voldoet aan de eisen van de gebruikers (in rangorde zijn dat: cliënten, zorgverleners, en instanties) en aan de kaders zoals vastgelegd in het framework. Hiervoor is de betrokkenheid van de gebruikers van groot belang. De gebruikers bepalen hoe het gebruikersvriendelijke cliëntendossier, of beter gezegd hoe het gebruiksvriendelijk delen van informatie, eruit komt te zien.

Wanneer de roadmap vastgesteld is en de pilots afgerond zijn bij bovengenoemde regio’s, zal er een opschalingsplan gemaakt worden dat voor de hele zorg gebruikt kan worden

Denk mee!

Wat is voor jou een gebruikersvriendelijk dossier? Waar moet dit aan voldoen? Wat zou ontzettend handig zijn voor in de toekomst? Nu heb je de kans om mee te denken met de oplossing om tot snelle en veilige gegevensuitwisseling te komen, waarbij de cliënte in de lead is. Kijk voor meer informatie op de site van Babyconnect: https://babyconnect.org/doe-mee/

Om je aan te melden voor een gebruikersgroep of voor vragen kun je contact opnemen met ons via info@carecodex.org.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het programma? Kijk dan op www.babyconnect.org of meld je aan voor de Linkedin en Twitter

Digitaal spreekuur

Op woensdag 27 juni gaf Dorine Veldhuyzen, programmamanager, informatie over Babyconnect in een digitaal spreekuur. Deelnemers konden haar tijdens de uitzending live vragen stellen. Bekijk het digitaal spreekuur:


Lees ook

19 april 2023
Gegevensuitwisseling

Ook Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is met de WEGIZ is het streven dat deze wet per 1 juli 2023 wordt ingevoerd.
18 januari 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg!

De regio Noord Holland Noord heeft de primeur van het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een drietal verloskundigenpraktijken...
15 december 2022
Gegevensuitwisseling

Zorggegevens.nl uitgebreid met zoekfunctie geboortezorg

Zorggegevens.nl is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid in Nederland. Deze databronnen zijn bijvoorbeeld patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende...