Stap gezet in digitale gegevensuitwisseling met JGZ

1 april 2021

Om digitale overdracht tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ) te realiseren, zijn de afgelopen tijd een aantal belangrijke stappen gezet. Tussen VWS, het NCJ, ActiZ, GGD GHOR Nederland en VIPP Babyconnect zijn landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. De partijen hebben vervolgens een projectleider ingehuurd die een impactanalyse heeft gemaakt. Daarnaast is digitale uitwisseling technisch getest. 

VIPP Babyconnect is een versnellingsprogramma voor veilige digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. In dit programma wordt ook de digitale overdracht van geboortezorg naar JGZ meegenomen.

Partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg hebben in 2016 al een dataset samengesteld om de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg te realiseren. Door te werken met deze dataset worden gegevens op eenzelfde manier opgeslagen, een belangrijke voorwaarde om digitaal gegevens te kunnen uitwisselen. Deze dataset is nu gebruikt om de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg daadwerkelijk te gaan realiseren.

Proof of concept (PoC) overdracht jeugdgezondheidszorg

Het ontwikkelteam van VIPP Babyconnect  is samen met de door de partijen ingehuurde projectleider en leveranciers aan de slag gegaan met digitale uitwisseling tussen geboortezorg en JGZ. Deze uitwisseling vindt plaats via een overdrachtsbericht met data die momenteel wordt gebruikt bij de overdracht van gegevens. Deze overdracht moet plaatsvinden binnen de bestaande mogelijkheden van het dossier en aansluiten bij de landelijke afspraken die tussen geboortezorg en JGZ er zijn gemaakt.

De proof of concept (PoC) is uitgevoerd binnen de impactanalyse. En deze is geslaagd! Het is gelukt om vanuit het geboortezorgdossier een overdrachtsbericht te kunnen inlezen in het systeem van de jeugdgezondheidszorg. Hiermee staat een groot deel van de gegevens in het systeem van de JGZ en hoeft er niet meer te worden overgetypt.

Hoe verder?

In april zullen de samenwerkende partijen de resultaten van de impactanalyse verder bespreken. Daarnaast zullen de komende periode ook weer kleine stappen gezet worden in de samenwerking tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg binnen VIPP Babyconnect. De kennis die in de impactanalyse en de proof of concept is opgedaan en de resultaten uit verdere ontwikkelingen zullen beschikbaar komen in het afsprakenstelsel geboortezorg. Die kennis en resultaten kunnen ook meegenomen worden binnen de regionale partnerschappen voor implementatie. Zo kan de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg naadloos mee gaan binnen VIPP Babyconnect.

Meer informatie vind je op de website van VIPP Babyconnect.


Lees ook

1 februari 2024
Gegevensuitwisseling

PGO in de geboortezorg live!

Maandag 22 januari werd het startsein gegeven voor het PGO in de geboortezorg door de zwangere Anne Talman en echoscopist...
27 november 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang PGO Geboortezorg & PGO informatiepunt

Op maandag 22 januari 2024 organiseert Gerrit, de RSO in Noord-Nederland, de feestelijke livegang van PGO's in de geboortezorg in...
13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...