WORDT VERPLAATST - online Conferentie Kansrijke Start heeft de toekomst!

4 februari 2021

Vanwege de getroffen maatregelen die zijn genomen rondom het Coronavirus wordt de conferentie van 9 februari verplaatst naar juni. Zo gauw we daar meer over weten, laten we het je weten.

Wat gebeurt er wel op 9 februari?

Op 9 februari vindt de lancering van de campagne mamaliefde is… en papaliefde is… plaats! Ook hiervan houden we je goed op de hoogte. Een eerste aankondiging vind je hier.


Lees ook

7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
7 december 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In deze nieuwsbrief word je meegenomen in een aantal mooie, inspirerende nieuwsartikelen en wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld...
14 november 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag...