Samenwerking Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start

10 november 2020

In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is overlap en er zijn verschillen, maar over het algemeen lijkt de samenwerking veelbelovend.

Een belangrijk gemeenschappelijk thema voor de consortia en de lokale coalities in Kansrijke Start is de zorg voor de kwetsbare zwangeren en gezinnen.  Elk consortium is op dit terrein actief, hetzij door middel van zorgpaden, hetzij door middel van onderzoek, hetzij anderszins. Sommige consortia nemen actief deel aan de lokale coalities Kansrijke Start en in veel gevallen maken de consortia deel uit van een adviesraad van Kansrijke Start en/of maakt Kansrijke Start deel uit van de adviesraad van een consortium. De consortia kunnen van belang zijn voor Kansrijke Start en de borging daarvan door hun multidisciplinaire lijn overstijgende netwerk in de regio, hun ervaring als leernetwerk en hun platform voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding. De ervaring van de consortia op het gebied van kennisontwikkeling en onderzoek kan bovendien worden ingezet ten behoeve van Kansrijke Start.

Meer informatie of eventuele samenwerkingsmogelijkheden verkennen? ga naar Kansrijke Start


Lees ook

7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
7 december 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In deze nieuwsbrief word je meegenomen in een aantal mooie, inspirerende nieuwsartikelen en wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld...
14 november 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag...