Samenwerking Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start

10 november 2020

In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is overlap en er zijn verschillen, maar over het algemeen lijkt de samenwerking veelbelovend.

Een belangrijk gemeenschappelijk thema voor de consortia en de lokale coalities in Kansrijke Start is de zorg voor de kwetsbare zwangeren en gezinnen.  Elk consortium is op dit terrein actief, hetzij door middel van zorgpaden, hetzij door middel van onderzoek, hetzij anderszins. Sommige consortia nemen actief deel aan de lokale coalities Kansrijke Start en in veel gevallen maken de consortia deel uit van een adviesraad van Kansrijke Start en/of maakt Kansrijke Start deel uit van de adviesraad van een consortium. De consortia kunnen van belang zijn voor Kansrijke Start en de borging daarvan door hun multidisciplinaire lijn overstijgende netwerk in de regio, hun ervaring als leernetwerk en hun platform voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding. De ervaring van de consortia op het gebied van kennisontwikkeling en onderzoek kan bovendien worden ingezet ten behoeve van Kansrijke Start.

Meer informatie of eventuele samenwerkingsmogelijkheden verkennen? ga naar Kansrijke Start


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
30 april 2024
Kansrijke Start

Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap...
18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...