Samenwerking Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start

10 november 2020

In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is overlap en er zijn verschillen, maar over het algemeen lijkt de samenwerking veelbelovend.

Een belangrijk gemeenschappelijk thema voor de consortia en de lokale coalities in Kansrijke Start is de zorg voor de kwetsbare zwangeren en gezinnen.  Elk consortium is op dit terrein actief, hetzij door middel van zorgpaden, hetzij door middel van onderzoek, hetzij anderszins. Sommige consortia nemen actief deel aan de lokale coalities Kansrijke Start en in veel gevallen maken de consortia deel uit van een adviesraad van Kansrijke Start en/of maakt Kansrijke Start deel uit van de adviesraad van een consortium. De consortia kunnen van belang zijn voor Kansrijke Start en de borging daarvan door hun multidisciplinaire lijn overstijgende netwerk in de regio, hun ervaring als leernetwerk en hun platform voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding. De ervaring van de consortia op het gebied van kennisontwikkeling en onderzoek kan bovendien worden ingezet ten behoeve van Kansrijke Start.

Meer informatie of eventuele samenwerkingsmogelijkheden verkennen? ga naar Kansrijke Start


Lees ook

17 mei 2023
Kansrijke Start

Webinar 31 mei 'Een Kansrijke Start met GALA en SPUK'

Wat je als professionals in Kansrijke Start over het GALA en SPUK moet weten Op vrijdag 3 februari 2023 is...
16 mei 2023
Kansrijke Start

Regiotour ‘Samen voor een Kansrijke Start’

Na de succesvolle conferentie 'Samen voor een Kansrijke Start' nu een vervolg met de Regiotour.
10 mei 2023
Kansrijke Start

Webinar CenteringZorg en Kansrijke Start

Op dinsdag 25 april organiseerden wij van 20:00 tot 21:00 uur, live vanuit de studio, het webinar CenteringZorg en Kansrijke...