Samen voor gezondheid:

24 september 2020

Verloskunde Academies Maastricht en Groningen slaan handen ineen voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren.

Het lectoraat Midwifery Science van de Academie in Maastricht en de afdeling Verloskundige Wetenschap Noord-Nederland starten 1 september a.s. met het onderzoeksproject Samen voor Gezondheid: Positieve start voor aanstaande moeders en kinderen.   

Het creëren van gelijke kansen bij de start van het leven staat hoog op de Nederlandse agenda maar is nog niet gerealiseerd. Verschillen in perinatale uitkomsten worden veroorzaakt door medische én niet-medische risico’s. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op perinatale uitkomsten en lijken zwaarder te wegen bij Nederlandse zwangere vrouwen zonder migratieachtergrond. Juist in Groningen en Zuid-Limburg is vaker sprake van de combinatie zwangere vrouwen zonder migratieachtergrond en armoede.

Er wordt gepleit voor een uitbreiding van de medisch-verloskundige zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen met sociale en welzijnszorg: sociale verloskunde. Deze ontwikkeling wordt niet landelijk gestuurd, maar krijgt veelal regionaal vorm. Dit resulteert in variatie van zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen, zoals een diversiteit aan screeningsinstrumenten voor identificatie van kwetsbaarheid en bemoeilijkte samenwerking rondom doorgeleiding van kwetsbare zwangere vrouwen naar het sociale domein, dat per gemeente anders is georganiseerd.

In Groningen is de Alpha-NL als screeningsinstrument geïmplementeerd, aangevuld met zorgpaden voor doorgeleiding. Deze aanpak is nog niet geëvalueerd, maar vraagarticulatie onder professionals leverde wisselende geluiden op over deze aanpak. In Zuid-Limburg is nog geen structureel beleid ingevoerd en bleek uit de vraagarticulatie de behoefte aan een holistisch instrument voor identificatie van kwetsbare zwangere vrouwen. Positieve Gezondheid lijkt een geschikte methode om risicofactoren voor kwetsbaarheid te identificeren, passend bij de huidige tijdsgeest van zelfmanagement. Ook is er behoefte aan doorgeleiding naar het sociale domein via één aanspreekpunt.

In dit tweejarig onderzoeksproject, gesubsidieerd door regieorgaan SIA, ontwikkelen en evalueren we, samen met professionals uit de geboortezorg en het sociale domein, twee verschillende methodes gericht op zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen. We richten ons daarbij op twee – door het werkveld gesignaleerde – belangrijke vraagstukken: het identificeren van kwetsbare zwangere vrouwen enerzijds en het organiseren van een goede doorgeleiding naar en samenwerking met het sociale domein, anderzijds.

Projectleiders:

Maastricht: Darie Daemers (d.daemers@av-m.nl), Marijke Hendrix (m.hendrix@av-m.nl)

Groningen: Esther Feijen-de Jong (Esther.Feijen@inholland.nl)


Lees ook

14 november 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag...
31 oktober 2023
Preventie

ZwangerWijzer volledig vernieuwd

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap d.m.v. het invullen van een online vragenlijst.
26 oktober 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - 30 oktober - 3 november: week van Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Van 30 oktober t/m 3 november viert het actieprogramma Kansrijke Start de jubileumweek Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil! In deze...