Samen voor gezondheid:

24 september 2020

Verloskunde Academies Maastricht en Groningen slaan handen ineen voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren.

Het lectoraat Midwifery Science van de Academie in Maastricht en de afdeling Verloskundige Wetenschap Noord-Nederland starten 1 september a.s. met het onderzoeksproject Samen voor Gezondheid: Positieve start voor aanstaande moeders en kinderen.   

Het creëren van gelijke kansen bij de start van het leven staat hoog op de Nederlandse agenda maar is nog niet gerealiseerd. Verschillen in perinatale uitkomsten worden veroorzaakt door medische én niet-medische risico’s. Armoede en achterstand hebben een substantieel effect op perinatale uitkomsten en lijken zwaarder te wegen bij Nederlandse zwangere vrouwen zonder migratieachtergrond. Juist in Groningen en Zuid-Limburg is vaker sprake van de combinatie zwangere vrouwen zonder migratieachtergrond en armoede.

Er wordt gepleit voor een uitbreiding van de medisch-verloskundige zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen met sociale en welzijnszorg: sociale verloskunde. Deze ontwikkeling wordt niet landelijk gestuurd, maar krijgt veelal regionaal vorm. Dit resulteert in variatie van zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen, zoals een diversiteit aan screeningsinstrumenten voor identificatie van kwetsbaarheid en bemoeilijkte samenwerking rondom doorgeleiding van kwetsbare zwangere vrouwen naar het sociale domein, dat per gemeente anders is georganiseerd.

In Groningen is de Alpha-NL als screeningsinstrument geïmplementeerd, aangevuld met zorgpaden voor doorgeleiding. Deze aanpak is nog niet geëvalueerd, maar vraagarticulatie onder professionals leverde wisselende geluiden op over deze aanpak. In Zuid-Limburg is nog geen structureel beleid ingevoerd en bleek uit de vraagarticulatie de behoefte aan een holistisch instrument voor identificatie van kwetsbare zwangere vrouwen. Positieve Gezondheid lijkt een geschikte methode om risicofactoren voor kwetsbaarheid te identificeren, passend bij de huidige tijdsgeest van zelfmanagement. Ook is er behoefte aan doorgeleiding naar het sociale domein via één aanspreekpunt.

In dit tweejarig onderzoeksproject, gesubsidieerd door regieorgaan SIA, ontwikkelen en evalueren we, samen met professionals uit de geboortezorg en het sociale domein, twee verschillende methodes gericht op zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen. We richten ons daarbij op twee – door het werkveld gesignaleerde – belangrijke vraagstukken: het identificeren van kwetsbare zwangere vrouwen enerzijds en het organiseren van een goede doorgeleiding naar en samenwerking met het sociale domein, anderzijds.

Projectleiders:

Maastricht: Darie Daemers (d.daemers@av-m.nl), Marijke Hendrix (m.hendrix@av-m.nl)

Groningen: Esther Feijen-de Jong (Esther.Feijen@inholland.nl)


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
11 april 2024
Kansrijke Start

Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour "Samen voor een Kansrijke Start" sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch,...