RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

7 december 2023

Het ministerie van VWS wil meer inzicht krijgen hoe de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen zich ontwikkelen in de eerste 1.000 dagen. Het heeft daarom aan het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens zijn over zwangerschappen van Perined en gegevens over sociale omstandigheden van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Het is de bedoeling om deze gegevens via een monitor met elkaar in verband te brengen en in samenhang te duiden. Het RIVM heeft verschillende vertegenwoordigers uit het veld betrokken bij dit advies.

Advies RIVM

Het RIVM adviseert om de monitor stapsgewijs te ontwikkelen in een learning community met vertegenwoordigers van zorgprofessionals, cliënten, beleidsmakers en onderzoekers. Door stapsgewijs te werken, transparant te zijn en open te staan voor reflectie kan de monitor tussentijds worden aangepast en steeds beter vorm krijgen. De monitor kan zo ook meebewegen met de ontwikkelingen in het veld. Ook kan de monitor hierdoor goed aansluiten bij de behoefte van het veld en andere monitors van het RIVM over de geboortezorg.

Het advies is om in 2024 eerst met alle betrokken partijen te bepalen welke onderwerpen of onderzoeksvragen met voorrang een antwoord moeten krijgen (werkagenda). Daarna werkt een kerngroep het eerste onderwerp stapsgewijs en ‘lerend’ uit. De kerngroep bepaalt ook welke data en analysemethoden worden gebruikt en hoe de data samen met het veld worden geduid. Daarna komen andere onderwerpen aan bod. Naar de website van het RIVM


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
22 februari 2024
Kwaliteit

Verbeteringen werkproces PREM

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...