RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

7 december 2023

Het ministerie van VWS wil meer inzicht krijgen hoe de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen zich ontwikkelen in de eerste 1.000 dagen. Het heeft daarom aan het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens zijn over zwangerschappen van Perined en gegevens over sociale omstandigheden van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Het is de bedoeling om deze gegevens via een monitor met elkaar in verband te brengen en in samenhang te duiden. Het RIVM heeft verschillende vertegenwoordigers uit het veld betrokken bij dit advies.

Advies RIVM

Het RIVM adviseert om de monitor stapsgewijs te ontwikkelen in een learning community met vertegenwoordigers van zorgprofessionals, cliënten, beleidsmakers en onderzoekers. Door stapsgewijs te werken, transparant te zijn en open te staan voor reflectie kan de monitor tussentijds worden aangepast en steeds beter vorm krijgen. De monitor kan zo ook meebewegen met de ontwikkelingen in het veld. Ook kan de monitor hierdoor goed aansluiten bij de behoefte van het veld en andere monitors van het RIVM over de geboortezorg.

Het advies is om in 2024 eerst met alle betrokken partijen te bepalen welke onderwerpen of onderzoeksvragen met voorrang een antwoord moeten krijgen (werkagenda). Daarna werkt een kerngroep het eerste onderwerp stapsgewijs en ‘lerend’ uit. De kerngroep bepaalt ook welke data en analysemethoden worden gebruikt en hoe de data samen met het veld worden geduid. Daarna komen andere onderwerpen aan bod. Naar de website van het RIVM


Lees ook

13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start mei – de landelijke conferentie en de Week van Gezond Zwanger Worden komen eraan!

In deze nieuwsbrief word je uitgenodigd voor de 6e landelijke conferentie Kansrijke Start en wordt het dagprogramma gedeeld. Nog niet aangemeld...
6 juni 2024
Kansrijke Start

Webinar Gezond Zwanger Worden 19 juni: (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Over het webinar Aanmelden Over de sprekers Over het webinar: Het maken van gezonde en bewuste keuzes met betrekking tot...