Regiobijeenkomsten voor ‘Kansrijke Start’

19 augustus 2020

voor professionals werkzaam in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociale domein  

De komende maanden organiseert het CPZ (College Perinatale Zorg) samen met Pharos en het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) regionale bijeenkomsten Kansrijke Start. 

Geboortezorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en sociaal domein hebben een gezamenlijke ambitie in het bieden van de best mogelijke start van ieder kind van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Dit vraagt om betere samenwerking tussen de verschillende domeinen. Uit ervaring blijkt dat elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een gezamenlijk thema bij kan dragen aan een mooie samenwerking in de regio.  

De regiobijeenkomsten bedoeld voor professionals en staf-/ beleidsmedewerkers uit de geboorte- en jeugdgezondheidszorg en het sociale domein, bieden hiervoor een mogelijkheid. Slim samenwerken loont!  

De rondtoerende bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen en duurt ongeveer 2 uur:  

  1. een interactieve lezing over slim samenwerken 
  2. een werksessie: aan de slag met op maat in te vullen onderwerp zoals implementatie Prenataal Huisbezoek JGZ, sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen of tools Kansrijke Start. 

Interactieve lezing en werksessie 

Samenwerken is van alle tijden maar hoe onderscheidt Slim Samenwerken anno nu zich? Slim samenwerken zorgt voor verbinding, versterking en vernieuwing. Durven we buiten onze kaders te gaan? Kunnen de professionals uit de geboortezorg, JGZ en het sociale domein de handen ineenslaan? En zijn we samen betekenisvoller voor de ander? Hebben we impact op individuele en op collectieve schaal? In deze interactieve lezing worden de deelnemers uitgedaagd om elkaars toegevoegde waarde scherp te hebben en nieuwe paden te verkennen voor het realiseren van slimme samenwerkingen. 

Werksessie: samen aan de slag! 

Het onderwerp voor het tweede gedeelte van de bijeenkomst kan in overleg bepaald worden, inspelend op de behoeften in uw regio. Inhoudelijke thema’s als prenataal huisbezoek door JGZ, vroegsignalering of  kennis vanuit het programma Kansrijke Sart kunnen aan bod komen. Vanuit CPZ, Pharos en NCJ denken we graag mee. 

Deelname informatie 

Graag komen we in contact met professionals, beleidsmedewerkers, staf of management uit de geboortezorg en/of JGZ die geinteresseerd zijn in dit aanbod zodat we een mooi programma op maat kunnen samenstellen. 

  • Datum en tijd worden in overleg bepaald. 
  • Duur van de bijeenkomst is 2 uur.  
  • De bijeenkomst kan zowel fysiek als digitaal plaatsvinden afhankelijk van de geldende corona maatregelen.  

Heb je interesse voor een regiobijeenkomst of wil je meer weten? 

Neem dan contact op met Marlies buurman, bestuurssecretaris, senior beleidsadviseur Preventie het CPZ via marliesbuurman@collegepz.nl of 06-34823777  


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
30 april 2024
Kansrijke Start

Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap...
18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...