Regio Rijnmond krijgt subsidie voor digitale gegevensuitwisseling.

11 september 2020

Bijna 50 zorgorganisaties in 6 VSV’s hebben in de regio Rijnmond de krachten gebundeld om de komende jaren digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Daarvoor heeft de regio subsidie ontvangen vanuit het programma VIPP Babyconnect. Rijnmond is de tweede regio die de subsidie toegekend heeft gekregen.

Hieronder het persbericht dat op 10 september 2020 is verstuurd.

Digitaal gegevens uitwisselen in de geboortezorg: regio Rijnmond gaat het doen! 

Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, dan komt er veel op je af. Wat als je bijvoorbeeld onverhoopt in het ziekenhuis terechtkomt? Dan is het belangrijk dat de gynaecoloog de gegevens van de verloskundige kan raadplegen. En ná de bevalling moet de kraamzorg weten hoe het gaat met de moeder om de juiste zorg te kunnen geven. Regelmatig gaat dit via een papieren of telefonische overdracht, dat moet veiliger en efficiënter. Om dit te realiseren gaat de regio Rijnmond, met de VIPP Babyconnect subsidie van het Ministerie VWS, deze gegevensuitwisseling digitaliseren.

Het integraal geboortezorgdossier wordt werkelijkheid
De regio Rijnmond is een van de koplopers in de ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. In de regio hebben 6 VSV’s met bijna 50 organisaties; waaronder 6 ziekenhuizen, 33 verloskundigenpraktijken, 7 kraamzorgorganisaties, het CJG Rijnmond, de Star-SHL en Gemeente Rotterdam de subsidieaanvraag ondertekend. Rijnmond is de tweede regio, na Noord-Holland Noord, die de subsidieaanvraag gehonoreerd heeft gekregen. Tot en met december 2022 gaan we hard aan de slag om het integraal geboortezorgdossier Rijnmond tot een succes te maken.

Krista Prinsen, gynaecoloog en bestuurslid DVP Rijnmond benoemt:

“Altijd up-to-date gegevens over de zwangere, de zwangerschap en het kraambed is essentieel voor veilige geboortezorg”

Enthousiasme in de regio
Drie jaar geleden zochten ziekenhuizen, verloskundigen, echo- en kraamzorgorganisaties elkaar op om samen de mogelijkheden voor goede gegevensuitwisseling in de geboortezorg te onderzoeken. De geboortezorgorganisaties en professionals aangesloten bij het District Verloskundig Platform Rijnmond sloegen de handen ineen en pakten het thema regionaal op, samen met de Moederraad. Ze besloten toe te werken naar een ‘integraal geboortezorgdossier’, waarbij een zwangere zelf haar eigen gegevens kan beheren en waarbij de zorgverlener altijd toegang heeft tot de gegevens van een zwangere of pas bevallen vrouw (met haar toestemming). De VIPP Babyconnect subsidie maakt het mogelijk dit te realiseren.

Hiske Ernst, voorzitter DVP Rijnmond zegt hierover:

“De succesvolle samenwerking tussen en betrokkenheid van alle zorgverleners in de geboortezorg, RijnmondNet, IT-afdelingen van de ziekenhuizen en ZorgImpuls is veelbelovend voor het gezamenlijke resultaat dat we willen behalen”.

Landelijk programma regionaal uitgevoerd
Het landelijk actieprogramma VIPP Babyconnect streeft naar goede gegevensuitwisseling met de patiënt en tussen zorgverleners. Met de kaders en richtlijnen van VIPP Babyconnect kunnen regio’s zelf invulling geven aan het organiseren van een integraal geboortezorgdossier. Zo kunnen verloskundigen en gynaecologen straks gegevens delen en wordt ook de overdracht naar de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg georganiseerd. Uiteindelijk kan de zwangere haar eigen beschikbare informatie bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Moederraad Rotterdam geeft aan:

“Wij vinden het belangrijk dat alle zwangeren (en hun partners) in de regio Rijnmond toegang hebben tot hun eigen gegevens. Inzage vergroot de mogelijkheid regie te voeren, een belangrijke voorwaarde als het gaat om ‘samen beslissen’ op basis van het hebben van voldoende informatie. Van belang is wel dat (het delen van) deze gegevens met voldoende waarborg worden omkleed om onze privacy te garanderen”.

Het programma wordt in de regio onder regie van het District Verloskundig Platform Rijnmond uitgevoerd in samenwerking met ROS ZorgImpuls en RSO Stichting RijnmondNet.

Meer weten over de stand van zaken in de regio’s VIPP Babyconnect en een vooruitblik? Kijk hier

Om digitale gegevensuitwisseling te realiseren in een regio, kun je een subsidie aanvragen bij het ministerie van VWS via VIPP Babyconnect.

Hiervoor is onder andere nodig dat je met drie VSV’s of IGO’s een regionaal partnerschap vormt, waarbij in ieder geval de GGD of andere aanbieders van jeugdgezondheidszorg zijn aangesloten. Meer informatie? Neem contact op met VIPP Babyconnect.


Lees ook

1 februari 2024
Gegevensuitwisseling

PGO in de geboortezorg live!

Maandag 22 januari werd het startsein gegeven voor het PGO in de geboortezorg door de zwangere Anne Talman en echoscopist...
27 november 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang PGO Geboortezorg & PGO informatiepunt

Op maandag 22 januari 2024 organiseert Gerrit, de RSO in Noord-Nederland, de feestelijke livegang van PGO's in de geboortezorg in...
13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...