PREM Geboortezorg vanaf 1 januari 2022

16 november 2022

Ben je er al klaar voor?

Vanaf 1 januari 2023 gaan we op een nieuwe, betere manier cliëntervaringen meten in de geboortezorg. De cliënt geeft feedback over de geboden zorg​ en de zorgverleners kunnen daarvan leren en de zorg verbeteren. Er is hiervoor een landelijke vragenlijst ontwikkeld door de partijen in de geboortezorg​: de PREM Geboortezorg. Deze vragenlijst is bedoeld voor elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen.​

Het is een korte vragenlijst over wat belangrijk is voor de kraamvrouw (de cliënt) en zinvol voor de zorgverlener.​ Er wordt gevraagd naar ervaringen over de zorg voor elk van de organisaties waarvoor cliënt zorg heeft ontvangen​.

Tot 1 januari proefmeten met de PREM Geboortezorg

De PREM Geboortezorg staat nu ook al klaar om uitgezet te worden. Gebruik deze proefperiode om binnen je VSV de PREM uit te zetten en te kijken wat er eventueel geregeld moet worden om vanaf 1 januari dit proces vlekkeloos te laten verlopen. Denk hierbij aan vragen als: 

  • Wie gaat de emailadressen uploaden voor de verzending van de vragenlijsten
  • Wie gaat de vragenlijsten verzenden
  • Hoe krijg ik inzicht in mijn resultaten
  • Wat zijn de kosten
  • Welke afspraken moeten we binnen ons VSV maken om te voorkomen dat we mensen dubbel gaan uitvragen.

Gebruik alle informatie die hiervoor beschikbaar is, zoals de uitleg van de PREM, het werkproces en de werkinstructie PREM, de informatie voor cliënten, antwoorden op veelgestelde vragen etc op de volgende websites:  


Lees ook

5 oktober 2023
Kwaliteit

Kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden gepubliceerd

De kennisagenda Verloskundige Samenwerkingsverbanden toont welke thema’s, volgens het werkveld, specifiek vragen om kennisbenutting en/of -ontwikkeling. Het proces en de...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...