Pleidooi prominente rol geboortezorg Preventieakkoord (rondetafelgesprek VWS)

24 januari 2018

Preventieakkoord

Preventie heeft een prominente plek op de geboortezorgagenda van 2018. Op 9 januari jl. gaf de directeur van het CPZ, Dineke Moerman, daarom bij een rondetafelbijeenkomst Nationaal Preventieakkoord, een pitch bij VWS om te pleiten voor goede integrale preventie en zorg rondom zwangerschap.

Dat goede preventie bewezen voordelen oplevert is helder. Het verlaagt: 

  • de kans op gezondheidsproblemen, zoals suikerziekte en obesitas, groei- en ontwikkelingsproblemen;
  • de kans op extra sociale begeleiding, zoals speciaal onderwijs of psychische hulp. De effecten van de zwangerschap blijven generaties zichtbaar; 
  • de kans dat een kind kinderen krijgt met bovenstaande problemen.


Kortom, een goede gezondheid levert veel op en bespaart de maatschappij veel kosten. Daarom is investeren in een goed begin een gedeelde, maatschappelijke verantwoording. Professionals in zorg en hulpverlening, overheden (VWS, SZW, OCW), gemeenten, bedrijfsleven en burgers zullen zich dan ook breed moeten inspanningen hiervoor. 

In de pitch pleitte Dineke Moerman dat het investeren in een goed begin het startsein zou moeten zijn van het maatschappelijke debat over preventie. Volgens haar is dit het fundament onder het Preventieakkoord en hier horen goede afspraken bij.

Zodra er meer bekend is over het akkoord en de rol van integrale geboortezorg hierbij, publiceren wij dit nieuws op onze website en in de nieuwsbrief.


Lees ook

7 september 2023
Kansrijke Start

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein,...
30 augustus 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - Weer aan de slag met Kansrijke Start

In deze editie van de nieuwsbrief Kansrijke Start is de uitnodiging van Kansrijke Start 5 jaar: maak het verschil! opgenomen....
24 augustus 2023
Preventie

Special KCKZ: Kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Nu de inzet van tolken in de geboortezorg na twaalf jaar weer wordt vergoed*, is het belangrijk dat professionals deze...