Pleidooi prominente rol geboortezorg Preventieakkoord (rondetafelgesprek VWS)

24 januari 2018

Preventieakkoord

Preventie heeft een prominente plek op de geboortezorgagenda van 2018. Op 9 januari jl. gaf de directeur van het CPZ, Dineke Moerman, daarom bij een rondetafelbijeenkomst Nationaal Preventieakkoord, een pitch bij VWS om te pleiten voor goede integrale preventie en zorg rondom zwangerschap.

Dat goede preventie bewezen voordelen oplevert is helder. Het verlaagt: 

  • de kans op gezondheidsproblemen, zoals suikerziekte en obesitas, groei- en ontwikkelingsproblemen;
  • de kans op extra sociale begeleiding, zoals speciaal onderwijs of psychische hulp. De effecten van de zwangerschap blijven generaties zichtbaar; 
  • de kans dat een kind kinderen krijgt met bovenstaande problemen.


Kortom, een goede gezondheid levert veel op en bespaart de maatschappij veel kosten. Daarom is investeren in een goed begin een gedeelde, maatschappelijke verantwoording. Professionals in zorg en hulpverlening, overheden (VWS, SZW, OCW), gemeenten, bedrijfsleven en burgers zullen zich dan ook breed moeten inspanningen hiervoor. 

In de pitch pleitte Dineke Moerman dat het investeren in een goed begin het startsein zou moeten zijn van het maatschappelijke debat over preventie. Volgens haar is dit het fundament onder het Preventieakkoord en hier horen goede afspraken bij.

Zodra er meer bekend is over het akkoord en de rol van integrale geboortezorg hierbij, publiceren wij dit nieuws op onze website en in de nieuwsbrief.


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...