Pleidooi prominente rol geboortezorg Preventieakkoord (rondetafelgesprek VWS)

Overzicht
Home > nieuws > Pleidooi prominente rol geboortezorg Preventieakkoord (rondetafelgesprek VWS)
Preventieakkoord

Preventie heeft een prominente plek op de geboortezorgagenda van 2018. Op 9 januari jl. gaf de directeur van het CPZ, Dineke Moerman, daarom bij een rondetafelbijeenkomst Nationaal Preventieakkoord, een pitch bij VWS om te pleiten voor goede integrale preventie en zorg rondom zwangerschap.

Dat goede preventie bewezen voordelen oplevert is helder. Het verlaagt: 

  • de kans op gezondheidsproblemen, zoals suikerziekte en obesitas, groei- en ontwikkelingsproblemen;
  • de kans op extra sociale begeleiding, zoals speciaal onderwijs of psychische hulp. De effecten van de zwangerschap blijven generaties zichtbaar; 
  • de kans dat een kind kinderen krijgt met bovenstaande problemen.


Kortom, een goede gezondheid levert veel op en bespaart de maatschappij veel kosten. Daarom is investeren in een goed begin een gedeelde, maatschappelijke verantwoording. Professionals in zorg en hulpverlening, overheden (VWS, SZW, OCW), gemeenten, bedrijfsleven en burgers zullen zich dan ook breed moeten inspanningen hiervoor. 

In de pitch pleitte Dineke Moerman dat het investeren in een goed begin het startsein zou moeten zijn van het maatschappelijke debat over preventie. Volgens haar is dit het fundament onder het Preventieakkoord en hier horen goede afspraken bij.

Zodra er meer bekend is over het akkoord en de rol van integrale geboortezorg hierbij, publiceren wij dit nieuws op onze website en in de nieuwsbrief.