Ook Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

19 april 2023

De Eerste Kamer heeft op 18 april 2023 unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). In september 2022 deed de Tweede kamer dat al. Het streven is nu dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. 

Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De Wegiz richt zich op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. De Wegiz gaat over de vraag hoe gegevens uitgewisseld moeten worden, niet over de vraag óf gegevens uitgewisseld mogen worden. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners namelijk zelf en dit leggen zij vervolgens vast.

Prioriteit

Samen met het veld, vertegenwoordigd in het Informatieberaad Zorg heeft het ministerie van VWS een Meerjarenagenda Wegiz opgesteld waarin vier aangewezen gegevensuitwisselingen zijn geprioriteerd: Medicatieoverdracht, Basisgegevensset Zorg, Verpleegkundige overdracht en Beeldbeschikbaarheid. Hieraan is vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een vijfde gegevensuitwisseling, namelijk die in de Acute Zorg, toegevoegd. 
De Wegiz is ook opgenomen in de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel die de minister van VWS vorige week aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.  


Lees ook

18 januari 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg!

De regio Noord Holland Noord heeft de primeur van het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een drietal verloskundigenpraktijken...
15 december 2022
Gegevensuitwisseling

Zorggegevens.nl uitgebreid met zoekfunctie geboortezorg

Zorggegevens.nl is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid in Nederland. Deze databronnen zijn bijvoorbeeld patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende...
9 oktober 2022
Gegevensuitwisseling

Nictiz publiceert nieuwe PWD versie NIPT scenario's

Publicatie nieuwe NIPT scenario's voor uitwisseling met het RIVM.