Nieuws Onderzoek naar ‘Samen Beslissen...

Onderzoek naar ‘Samen Beslissen’ in de Geboortezorg gaat van start

20 februari 2023

Het CPZ en de Patiëntenfederatie hechten veel waarde aan het thema ‘samen beslissen’ binnen de geboortezorg. De afgelopen jaren zijn er al veel stappen gezet op het gebied van gezamenlijke besluitvorming tussen cliënt en zorgverlener. Desondanks laten recente onderzoeken laten zien dat er nog veel te winnen valt. Daarom hebben beide organisaties het initiatief genomen om dit thema verder te verkennen. Met behulp van een kwantitatieve survey krijgen zorgverleners de gelegenheid om hun kennis en ervaringen te delen over gezamenlijke besluitvorming gedurende het volledige geboortezorg traject. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar Public. De vragenlijst wordt binnenkort via de beroepsverenigingen verspreid. We stellen je deelname zeer op prijs!


Lees ook

22 maart 2023
Cliëntparticipatie

Intervisie toolkit: Samen vormgeven aan integrale geboortezorg

In deze toolkit vind je informatie, voorbeelden en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan als multidisciplinaire leer- en verbetergroep met je collega’s en cliënten.
7 februari 2023
Cliëntparticipatie

Subsidieregeling: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

Het Zorginstituut Nederland heeft een subsidieregeling voor projecten rond het thema ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen bij beperkte...
18 november 2022
Cliëntparticipatie

Terugkijken: Webinar Samen beslissen - je begrijpt het pas als je het doet!

Op donderdag 17 november gingen we in gesprek over het proces Samen Beslissen met de cliënten(vertegenwoordigers) voorzitter GeboorteBeweging Marjolein van...