Onderzoek naar de maatschappelijke effecten en kosten van ongewenste zwangerschap

Overzicht
Home > nieuws > Onderzoek naar de maatschappelijke effecten en kosten van ongewenste zwangerschap

Het programma Nu Niet Zwanger kan vragen oproepen of het nodig is (maatschappelijk belang), verantwoord is (ethische onderbouwing) en of het haalbaar is (financiële onderbouwing). Het maatschappelijk belang en de ethische onderbouwing staan voorop. De haalbaarheid en financiële onderbouwing spelen voor organisaties of gemeenten een belangrijke rol in de afweging om aan de slag te gaan met het programma.

Dit laatste is daarom in opdracht van de VNG, de gemeente Utrecht en GGD Regio Utrecht in beeld gebracht door middel van een Maatschappelijke Kosten en Baten studie (MKBA) en is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau Society Impact. Voor een goede duiding van de MKBA lees je hier de toelichting van Nu Niet Zwanger op deze MKBA. De rapportage zelf vindt je hier.

bron: Nu Niet Zwanger