Nu ook aandacht voor mentaal welzijn op ZwangerWijzer

15 december 2022

Vanaf 15 december krijgen vrouwen met een kinderwens, zwangeren, en hun partners op zwangerwijzer.nl ook vragen over hun mentale welbevinden, dat grote invloed kan hebben op zwangerschap en de baby.

Zwangerwijzer.nl is een gevalideerde veelgebruikte vragenlijst voor risico-inventarisatie, voorlichting en advies. Verloskundige zorgverleners gebruiken dit zorginstrument ter ondersteuning van hun (preconceptionele) consulten met vrouwen met een kinderwens, zwangeren, en hun partners. De vragen en risicoboodschappen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en in toegankelijke taal geformuleerd.

Tot nu toe waren de vragen in ZwangerWijzer gericht op leefstijl, afkomst, ziektes, medicijnen, eerdere zwangerschap en werkomstandigheden. Nu is ook de module ‘Gevoelens en ervaringen’ ontwikkeld, in samenwerking met deskundigen op het gebied van sociale verloskunde, psychiatrie en toegankelijke taal, in afstemming met de multidisciplinaire redactieraad van  zwangerwijzer.nl. 

Vrouwen en hun partners krijgen in deze module vragen voorgelegd over de sociale steun die zij ervaren, eventuele relatieproblemen en huiselijk geweld, armoede, schulden en ernstige psychische problemen. Dit zijn allemaal factoren die veel stress kunnen geven en daardoor van grote invloed kunnen zijn op de zwangerschap en de baby. 

Door de nieuwe vragen, risicoboodschappen en bijbehorende informatie-op-maat, versterken we de bewustwording onder vrouwen met een kinderwens, zwangeren, en hun partners over de invloed van mentale problemen en stress en wat zij daar zelf aan kunnen doen. Ze krijgen inzicht in de mogelijke gevolgen daarvan voor zwangerschap en baby, zoals hoge bloeddruk, laag geboortegewicht en ziektes van de baby op latere leeftijd. Door verwijzingen naar de juiste zorgverleners, worden mensen met risico’s gemotiveerd bijtijds hulp te zoeken.
De redactie van ZwangerWijzer hoopt via deze integrale aanpak nog meer bij te dragen aan het welzijn van (aanstaande) zwangeren en daarmee de gezonde start van baby’s te bevorderen.

Deze nieuwe module kon worden ontwikkeld door projectsubsidie 2021-2022 van het Ministerie van VWS aan het College Perinatale Zorg (CPZ), in het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC, Perined en CPZ


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
30 april 2024
Kansrijke Start

Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap...
18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...