Nog een keer over de PREM

22 december 2022

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de PREM nog eens onder de aandacht gebracht. Het belang is helder: je geeft de cliënt een stem waar jij als zorgverlener en andere cliënten hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast hebben we de stappen om tot een vlekkeloos PREM-proces te komen, nog eens op een rijtje gezet. We kunnen inmiddels melden dat de eerste praktijken hun gegevens hebben aangeleverd en dat de eerste vragenlijsten door cliënten zijn ingevuld. Het begin is er, hopelijk volgen er snel meer!

Per 1 januari verplicht
De PREM-vragenlijst is ontwikkeld door de KNOV, NVOG, NvK, Bo Geboortezorg, de Federatie van VSV’s, NVZ, ZN en de Patiënten Federatie Nederland. Vanaf 1 januari is het verplicht om via de PREM-vragenlijsten cliëntervaringen te meten in de geboortezorg. Iedere cliënt, die een levensvatbare baby heeft gekregen, ​ontvangt een vragenlijst en geeft zo feedback over elk van de organisaties waarvan de cliënt zorg heeft gekregen​. ​Zorgverleners kunnen ervan leren en de zorg verbeteren. Het is dus belangrijk voor de cliënt en zinvol voor de zorgverlener.​ In tegenstelling tot de NPS+ wordt met de PREM meer opgehaald, worden alle vrouwen benaderd en regelt Perined de volledige uitvraag! De scores worden op VSV-niveau aan het eind van het jaar aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland zoals alle geboortezorgpartijen hebben afgesproken. Van tevoren wordt natuurlijk nog gekeken of de cijfers betrouwbaar zijn en er eventueel gecorrigeerd moet worden voor populatieverschillen.


Lees ook

21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...
21 september 2023
Kwaliteit

Webinar 'Samen beslissen - ervaringen in de praktijk'

Op dinsdag 10 oktober organiseren wij samen met de Patiëntenfederatie Nederland van 20.00 tot 21.00 uur het webinar over het...