Nieuwsbrief november Kansrijke Start- heeft de toekomst!

Overzicht
Home > nieuws > Nieuwsbrief november Kansrijke Start- heeft de toekomst!

In deze nieuwsbrief een save the date voor de landelijke conferentie Kansrijke Start met wat meer informatie over de inhoud van het programma. De interactieve landkaart lokale coalities Kansrijke Start heeft een update gehad en er staat een aantal nieuwe items op de website Kansrijke Start, zoals de workshop die is gegeven tijdens de Voor De Jeugd Dag en een video van Eric Steegers over de invloed van armoede op het ongeboren kind. Verder een interview met Koos van der Velden, Symone Dettmar en Bart Looman over het belang van een community aanpak binnen het actieprogramma Kansrijke Start. Nu de verbinding is gelegd tussen het medisch en sociaal domein roepen zij op tot het versterken van het gemeenschapsgericht werken.