Nieuwsbrief Kansrijke Start oktober 2021

18 november 2021

In deze nieuwsbrief, Kansrijke Start in 2022 weer hoog op de agenda. Gemeenten die gebruik maken van de impuls Kansrijke Start gaan een extra 4e jaar impulsmiddelen ontvangen.

Verder de laatste stand van zaken rondom de handreiking Prenataal Huisbezoek door de JGZ en meer over de campagne ‘Ode aan Ouders’ die begin oktober van start is gegaan. Deze campagne laat zien dat ouders en verzorgers van groot belang zijn bij de eerste 1000 dagen van een kind.


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
11 april 2024
Kansrijke Start

Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour "Samen voor een Kansrijke Start" sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch,...