Nieuwsbrief Kansrijke Start augustus 2021 - Frisse start na de zomer

Overzicht
Home > nieuws > Nieuwsbrief Kansrijke Start augustus 2021 - Frisse start na de zomer

In deze nieuwsbrief worden lokale coalities wederom opgeroepen om contactpersonen (en wijzigingen in contactgegevens aan ons door te geven in verband met de impuls Kansrijke Start. Hoogeveen is gestart met Nu Niet Zwanger. Zuid-Limburg zet in op een kansrijke start voor jonge kinderen door de samenwerking aan te gaan met de geboortezorg en zorgverzekeraar. In Brabant wordt ingezet op postpartum depressie. En het CPZ kijkt in hun jaarverslag van 2020 terug op het afgelopen jaar en de uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht voor de geboortezorg. Verder in deze nieuwsbrief ook aandacht voor de rol van vaders rondom de 1e 1000 dagen.