Nieuws Nieuw: Wegwijzer Leren (en) Verbete...

Nieuw: Wegwijzer Leren (en) Verbeteren

28 juli 2021

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat kwaliteitsbevordering en – bewaking planmatig en gestructureerd aangepakt moet worden binnen een VSV of IGO. Maar hoe pak je zoiets aan? Waar begin je? Hoe helpt een PDCA-cyclus hierbij?  Allemaal vragen waarbij de nieuwe Wegwijzer Leren (en) Verbeteren een praktisch hulpmiddel kan zijn voor VSV’s en IGO’s om aan de slag te gaan met werken aan verbeteren van kwaliteit.  De wegwijzer is een doorontwikkeling van de eerdere wegwijzer inrichting kwaliteitssysteem, die inmiddels verouderd was.

De nieuwe wegwijzer is meer ingericht vanuit het leren verbeteren en bevat praktisch bruikbare sjablonen, inspirerende filmpjes, bruikbare tips en documenten uit van verschillende VSV’s en IGO’s.

De wegwijzer is getoetst bij een aantal zorgverleners, al wat langer bezig met kwaliteit en startend. Op basis van hun commentaar is het eerste concept aangepast en aangevuld.  

De wegwijzer is bedoeld als ‘levend’ document en dus steeds in ontwikkeling. We zijn benieuwd wat jij ervan vindt en hopen dat je mee wilt helpen het menuonderdeel praktijkvoorbeelden aan te vullen. Neem dus snel een kijkje en laat je reactie achter via communicatie@collegepz.nl


Lees ook

31 maart 2022
Kwaliteit

Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+...
31 maart 2022
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

De CPZ Werkgroep Indicatoren heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland.
9 maart 2022
Cliëntparticipatie

Kennis uit ZonMw programma Zwangerschap en geboorte

Het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte levert sinds 2011 kennis voor betere integrale zorg voor moeder en kind. In deze publicatie een overzicht van opgedane kennis en een overzicht van de verschillende projecten.