Nieuw: Wegwijzer Leren (en) Verbeteren

28 juli 2021

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat kwaliteitsbevordering en – bewaking planmatig en gestructureerd aangepakt moet worden binnen een VSV of IGO. Maar hoe pak je zoiets aan? Waar begin je? Hoe helpt een PDCA-cyclus hierbij?  Allemaal vragen waarbij de nieuwe Wegwijzer Leren (en) Verbeteren een praktisch hulpmiddel kan zijn voor VSV’s en IGO’s om aan de slag te gaan met werken aan verbeteren van kwaliteit.  De wegwijzer is een doorontwikkeling van de eerdere wegwijzer inrichting kwaliteitssysteem, die inmiddels verouderd was.

De nieuwe wegwijzer is meer ingericht vanuit het leren verbeteren en bevat praktisch bruikbare sjablonen, inspirerende filmpjes, bruikbare tips en documenten uit van verschillende VSV’s en IGO’s.

De wegwijzer is getoetst bij een aantal zorgverleners, al wat langer bezig met kwaliteit en startend. Op basis van hun commentaar is het eerste concept aangepast en aangevuld.  

De wegwijzer is bedoeld als ‘levend’ document en dus steeds in ontwikkeling. We zijn benieuwd wat jij ervan vindt en hopen dat je mee wilt helpen het menuonderdeel praktijkvoorbeelden aan te vullen. Neem dus snel een kijkje en laat je reactie achter via communicatie@collegepz.nl


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...