Nieuw: Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen

21 januari 2021

Hoe kun je als VSV aansluiten bij lokale coalities van Kansrijke Start in jouw gemeente of regio? Wat komt er allemaal bij kijken? Zijn er praktijkvoorbeelden beschikbaar?

Hiervoor hebben wij een Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen ontwikkeld. Doel van de wegwijzer is om zorgverleners in de geboortezorg te ondersteunen bij het kunnen aansluiten bij lokale coalities in hun gemeente of regio. In de praktijk blijkt de geboortezorg bij gemeentes niet altijd goed in het vizier te zijn en weten VSV’s vaak niet hoe ze het zouden moeten aanpakken. Beschikbare hulpmiddelen zijn vaak op gemeentes gericht en vaak niet geschikt voor zorgverleners.

Hulpmiddelen overzichtelijk bij elkaar

In de wegwijzer is getracht zoveel mogelijk informatie over Kansrijke Start en hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij het tot stand komen van de verbinding tussen de geboortezorg en b.v. de jeugdgezondheidszorg overzichtelijk bij elkaar te brengen. Zo bevat de wegwijzer o.a. achtergrondinformatie over Kansrijke Start met verwijzingen naar relevantie websites, maar ook praktijkvoorbeelden uit bestaande lokale coalities, waaronder zorgpaden. Ook is in de wegwijzer een overzicht van beschikbare screeningsinstrumenten om kwetsbare zwangeren op te sporen opgenomen, om het maken van keuze voor een instrument binnen VSV’s te vergemakkelijken.

Getest en getoetst

De wegwijzer is getoetst bij een aantal zorgverleners (verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg) en betrokkenen bij Kansrijke Start (o.a. Pharos). Op basis van hun commentaar is het eerste concept aangepast en aangevuld. De eerste reacties zijn zeer positief.

We zijn benieuwd wat jij ervan vindt! Neem snel een kijkje en laat je reactie achter via ons contactformulier.

Wat mis je nog?

De Wegwijzer is nog in ontwikkeling. De eerste fase is gericht op het bij elkaar brengen van beschikbare informatie en hulpmiddelen. In de tweede fase wordt onderzocht welke hulpmiddelen ontwikkeld zouden moeten worden. Hiervoor hebben we ook jouw input nodig. Mis je informatie? Welke hulpmiddelen zou ontwikkeld moeten worden? (denk bv. aan scholing, draaiboek). Laat het ons weten! We zien je reactie graag tegemoet. Dat kan via ons contactformulier of per mail: communicatie@collegepz.nl


 


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
30 april 2024
Kansrijke Start

Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap...
18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...