Nictiz start consultatieronde zibs Publicatie2020

Overzicht
Home > nieuws > Nictiz start consultatieronde zibs Publicatie2020

De consultatieronde voor de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) Publicatie2020 is gestart door het ZIB-centrum bij Nictiz. Deze ZIB’s worden gebruikt voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en voor hergebruik van zorginformatie. De werkgroep Eenheid van Taal is betrokken bij de ontwikkeling en becommentariëring van de ZIB’s voor de geboortezorg. Deze werkgroep EVT heeft zelf ook voorstellen voor nieuwe ZIB’s of wijzigingsvoorstellen voor bestaande ZIB’s ingediend. Op deze manier is de consultatie voor de ZIB’s in de geboortezorg geborgd. Meer informatie.