Nictiz start consultatieronde zibs Publicatie2020

28 mei 2020

De consultatieronde voor de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) Publicatie2020 is gestart door het ZIB-centrum bij Nictiz. Deze ZIB’s worden gebruikt voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en voor hergebruik van zorginformatie. De werkgroep Eenheid van Taal is betrokken bij de ontwikkeling en becommentariëring van de ZIB’s voor de geboortezorg. Deze werkgroep EVT heeft zelf ook voorstellen voor nieuwe ZIB’s of wijzigingsvoorstellen voor bestaande ZIB’s ingediend. Op deze manier is de consultatie voor de ZIB’s in de geboortezorg geborgd. Meer informatie.


Lees ook

13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...
6 juli 2023
Gegevensuitwisseling

Wegiz vanaf 1 juli in werking

De Wet Electronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is op 1 juli ingegaan. Dat betekent dat zorgaanbieders wettelijk verplicht worden om zorggegevens electronisch uit te wisselen.
7 juni 2023
Gegevensuitwisseling

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.