Nieuws Nictiz publiceert nieuwe PWD versie...

Nictiz publiceert nieuwe PWD versie NIPT scenario's

9 oktober 2022

De gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg rondom screening is uitgebreid met de NIPT. In het afgelopen kwartaal is gewerkt aan scenario’s ten behoeve van de uitwisseling met het RIVM in het kader van screening. Nictiz heeft (in overleg met de expertgroep Eenheid van Taal en Perined) samen met het RIVM de volgende screening scenario’s ontwikkeld:

 • Aanvraag NIPT (nieuw in zowel 3.2 als 2.3)
 • Counseling (nieuw in 3.2; aanpassing in 2.3)
 • Uitslag NIPT (nieuw in 3.2; aanpassing in 2.3)

Deze week heeft Nictiz de volgende publicaties uitgevoerd, zie onderstaande de releasenotes:

 • Screening 2.3 (zie link)

Deze publicatie omvat dataset 2.3.7 met daarbij de RIVM screening scenario’s ‘Aanvraag NIPT’, ‘Uitslag NIPT’, ‘Counseling’, ‘Aanvraag 1e trimester SEO’, ‘1e trimester SEO’ en ‘2e trimester SEO’. De drie laatstgenoemden zijn ongewijzigd: op deze wijze hebben jullie het hele pakket RIVM screening scenario’s compleet bij elkaar.

 • Screening 3.2 (zielink)

Deze publicatie omvat dataset 3.2.4 met daarbij de RIVM screening scenario’s ‘Aanvraag NIPT’, ‘Uitslag NIPT’ en ‘Counseling’. De scenario’s met betrekking tot de SEO’s zijn in ontwikkeling voor PWD 3.2 en volgen daarom bij een latere publicatie van Screening 3.2.

Het totaaloverzicht van alle actuele publicaties vinden jullie hier.

Op www.peridos.nl zijn de publicaties inclusief beschrijvingen ook beschikbaar, zoals reeds gecommuniceerd door het RIVM:

Voor meer informatie kijk ook op de website van het RIVM.

Releasenotes

Wijzigingen in PWD 2.3 (sinds de versie van 26 april 2022):

 • GZ-897: einddatum oncologische aandoening toegevoegd bij anamnese vrouw
 • GZ-943: ‘Vanishing twin?’ en ‘Type vanishing twin’ toegevoegd, ten behoeve van het scenario ‘Aanvraag NIPT’
 • GZ-944: boolean ‘Gebruik LMWH?’ toegevoegd bij Vrouw, ten behoeve van het scenario ‘Aanvraag NIPT’
 • GZ-1013: scenario ‘Uitslag NIPT’ is aangepast in 2.3
 • GZ-1020: scenario ‘Counseling’ is aangepast in 2.3
 • GZ-1022: scenario ‘Aanvraag NIPT’ is gemaakt in 2.3

Wijzingingen in PWD 3.2 (sinds de versie van 5 mei 2022):

 • GZ-218: relevante codes toegevoegd aan Labcodeset
 • GZ-469: TestCode voor Rhesus D bepaling foetus toegevoegd
 • GZ-561: scenario’s ‘Aanvraag NIPT’ en ‘Uitslag NIPT’ uitgewerkt in 3.2; hiervoor ook een paar elementen in dataset toegevoegd
 • GZ-920: vaste waarde voor ObservatieMethode ingevuld bij BeoordelingGezinssituatie
 • GZ-941: Partusassistentie verplaatst naar Bevalling -> Ontsluitingsfase
 • GZ-945: boolean ‘Gebruik LMWH?’ toegevoegd bij Vrouw -> Anamnese -> Algemene anamnese, ten behoeve van het scenario ‘Aanvraag NIPT’
 • GZ-946: Zwangerschapsgegevens -> Conclusie professioneel onderzoek opgenomen in het scenario ‘Verloskunde gegevens’
 • GZ-952: SNOMED codering voor primaire sectio aangepast bij ‘Type partus’
 • GZ-953: NIPT verplaatst naar Medisch onderzoek -> Maternale onderzoeksgegevens -> Urine, bloed en aanvullende onderzoeken
 • GZ-955: terminologiekoppelingen aangepast bij Feces en Urine in kraamweekcontroles kind
 • GZ-993: Ernst encephalopathie verwijderd bij Problematiek kind
 • GZ-1007: terminologiekoppeling aangepast bij BeoordelingGezinssituatie (Observatie)
 • GZ-1008: Waardelijst ‘ProbleemNaam_Zwangerschap’ uitgebreid met ‘groep B-streptokokdragerschap tijdens zwangerschap’
 • GZ-1012: Kardinaliteiten van ‘Aantal foetussen’ en ‘Aantal levende kinderen’ aangepast in het scenario ‘Verloskunde gegevens’
 • GZ-1021: scenario ‘Counseling’ uitgewerkt in 3.2

Lees ook

18 januari 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg!

De regio Noord Holland Noord heeft de primeur van het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een drietal verloskundigenpraktijken...
15 december 2022
Gegevensuitwisseling

Zorggegevens.nl uitgebreid met zoekfunctie geboortezorg

Zorggegevens.nl is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid in Nederland. Deze databronnen zijn bijvoorbeeld patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende...
29 september 2022
Gegevensuitwisseling

Tweede Kamer stemt unaniem in met Wegiz

De Tweede Kamer heeft op 27 september jl. het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem...