Negen regionale partnerschappen voor veilige digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

5 juli 2021

Met de sluiting van de laatste subsidieronde voor VIPP Babyconnect heeft het programmabureau de balans kunnen opmaken. En met een mooi resultaat! Met in totaal 9 regionale partnerschappen VIPP Babyconnect is er een landelijke dekking om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te gaan implementeren.

Het ondersteuningsteam van VIPP Babyconnect heeft tot eind juni VSV’s / IGO’s en penvoerders ondersteund om te komen tot een subsidieaanvraag VIPP Babyconnect. Het resultaat: 5 regionale partnerschappen die voor eind juni een subsidieaanvraag hebben ingediend. Met de 4 regionale partnerschappen VIPP Babyconnect die al een subsidie toegekend hebben gekregen, zorgt dit met totaal 9 regionale partnerschappen uit voor een landelijke dekking.

Vormen van regionale partnerschappen
Bij het vormen van de regionale partnerschappen zijn de penvoerders, met ondersteuning van het landelijke programmabureau, met alle VSV’s in hun regio in gesprek geweest. Dit was een enorme klus, er werden veel presentaties, uitleg, bijeenkomsten georganiseerd om de zorgverleners het nut en noodzaak van digitale gegevensuitwisseling uit te leggen. De meest voorkomende vraag was: “Wat gaat het mij kosten?” Een lastige vraag bij een innovatief project. Inmiddels is er zicht op structurele en eenmalige kosten. Om daadwerkelijk te weten te komen wat veilige digitale gegevensuitwisseling de geboortezorg gaat opleveren, moeten de partijen nu aan de slag.

Groeimodel
De meeste regionale partnerschappen laten de komende tijd nog VSV’s aansluiten. Dit wordt het ‘groeimodel’ genoemd. Van de in totaal 72 VSV’s participeren er op dit moment 45 in een regionaal partnerschap. 26 VSV’s hebben de intentie om later nog in te stappen. Met één VSV wordt nog gesproken over deelname.
In het schema hieronder is een weergave van de 9 regionale partnerschappen met het aantal VSV’s dat nú in het partnerschap zit en de potentie van VSV’s om nog in een groeimodel later te willen aansluiten.

Alle partnerschappen bestaan uit ziekenhuizen (2e lijn), de kraam en verloskundigen (1e lijn). Echocentra en jeugdgezondheidszorg organisaties zijn vaak ook aangesloten.

Landelijke dekking
Geografisch gezien vormen de 9 regionale partnerschappen VIPP Babyconnect een mooie landelijke dekking. De geboortezorg werkt ook al samen in de Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In een aantal regio’s is het wenselijk om met deze samenwerking ook digitale gegevensuitwisseling te gaan implementeren en te komen tot een architectuur hiervoor.

Jeugdgezondheidszorg in het regionaal partnerschap VIPP Babyconnect
In de meeste regionale partnerschappen (78%) participeert in ieder geval één of meer jeugdgezondheidszorgorganisatie. Dit is geen verplichting in de VIPP Babyconnect beleidsregel, maar wel zeer wenselijk, zoals de eindgebruikersgroepen cliënten en zorgverleners aangeven. De komende tijd worden nog meer JGZ-organisaties geïnformeerd. Later aansluiten bij een regionaal partnerschap is altijd mogelijk.

Wat als je niet meedoet?
Neem je als verloskundige, kraamorganisatie, ZZP-er, zorgverlener of ziekenhuis nog niet deel in een regionaal partnerschap VIPP Babyconnect, maar wil je dit wel? Neem dan contact op met het landelijk programmabureau VIPP Babyconnect. Zij kunnen je in contact brengen met de regionale projectleiders. Stuur bij interesse een mail naar: info@carecodex.org.


Lees ook

1 februari 2024
Gegevensuitwisseling

PGO in de geboortezorg live!

Maandag 22 januari werd het startsein gegeven voor het PGO in de geboortezorg door de zwangere Anne Talman en echoscopist...
27 november 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang PGO Geboortezorg & PGO informatiepunt

Op maandag 22 januari 2024 organiseert Gerrit, de RSO in Noord-Nederland, de feestelijke livegang van PGO's in de geboortezorg in...
13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...