Monitor Integrale Geboortezorg - 2021/2022

26 juni 2023

Sinds de introductie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) volgt het CPZ de voortgang van de implementatie en de ontwikkelingen van de integrale geboortezorg. Hiertoe voert het CPZ jaarlijks een monitor uit. Deze integrale geboortezorg (IG) monitor bestaat uit twee onderdelen: een enquête en gesprekken met bestuurders van VSV’s en IGO’s, In totaal hebben bestuurders van 60 VSV’s de enquête ingevuld en is met 70 VSV’s een gesprek gevoerd. De combinatie van een enquête en aanvullende gesprekken levert een rijk beeld op van de voortgang, zorgen, knelpunten, vraagstukken en ondersteuningsbehoefte in het veld rond integrale geboortezorg.

Op dit moment vindt de IG-monitor 2023 plaats,  de gesprekken zijn gaande. We hopen/verwachten eind 2023 een nieuw rapport het licht te kunnen laten zien.


Lees ook

3 oktober 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start september 2023

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start bestaat bijna 5 jaar. In de week van 30 oktober t/m 3 november wordt hier...
21 september 2023
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren geboortezorg 2022

Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders tot uiterlijk 1 mei 2024 uitstel verleend om de indicatoren Geboortezorg 1 tot en met...
21 september 2023
Kwaliteit

Spelregels aanleveren indicatoren IG bij fusie van VSV's of ziekenhuizen

In de werkgroep indicatoren is een werkproces opgesteld voor de aanlevering van de indicatoren integrale geboortezorg voor VSV's en ziekenhuizen...