Marjolein ten Kroode nieuwe voorzitter CPZ

26 juli 2022


Marjolein ten Kroode is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het CPZ. Ten Kroode pakt per 1 oktober 2022 het stokje over van Geri Bonhof.

Geri Bonhof neemt na de twee toegestane officiële zittingstermijnen op 1 oktober 2022 afscheid van het CPZ. Bonhof leidde het bestuur sinds 2016. Geri Bonhof: “Ik kijk met trots terug op de ontwikkelingen van het College Perinatale Zorg en neem afscheid van een goed samenwerkend bestuur en een deskundig bureau.”

Het CPZ bestuur was unaniem over de voordracht van Marjolein ten Kroode. De deelnemersraad van het CPZ heeft de voordracht bekrachtigd.

Marjolein ten Kroode was Lid van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie. Daarvoor is zij als voorzitter van de Raad van Bestuur verbonden geweest aan GGZ Rivierduinen en als vicevoorzitter aan de Sociale Verzekeringsbank. Gedurende haar loopbaan heeft Ten Kroode diverse functies bekleed als bestuurder binnen het publieke domein. Daarnaast is zij voorzitter van de Architectuurboard Zorg. Toezichthoudende nevenfuncties bij o.a. Nictiz , Z-Cert, RDW en NZa completeren haar profiel.

Met Ten Kroode krijgt het CPZ een ervaren bestuurder en toezichthouder in huis. Geri Bonhof: “De geboortezorgpartijen hebben in de afgelopen jaren grote stappen gezet op weg naar integrale geboortezorg maar staan ook nog voor een aantal grote uitdagingen. Ik draag met het volste vertrouwen de voorzittershamer over aan Marjolein ten Kroode om samen met partijen deze uitdagingen het hoofd te bieden.”


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...