Marjolein ten Kroode nieuwe voorzitter CPZ

26 juli 2022


Marjolein ten Kroode is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het CPZ. Ten Kroode pakt per 1 oktober 2022 het stokje over van Geri Bonhof.

Geri Bonhof neemt na de twee toegestane officiële zittingstermijnen op 1 oktober 2022 afscheid van het CPZ. Bonhof leidde het bestuur sinds 2016. Geri Bonhof: “Ik kijk met trots terug op de ontwikkelingen van het College Perinatale Zorg en neem afscheid van een goed samenwerkend bestuur en een deskundig bureau.”

Het CPZ bestuur was unaniem over de voordracht van Marjolein ten Kroode. De deelnemersraad van het CPZ heeft de voordracht bekrachtigd.

Marjolein ten Kroode was Lid van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie. Daarvoor is zij als voorzitter van de Raad van Bestuur verbonden geweest aan GGZ Rivierduinen en als vicevoorzitter aan de Sociale Verzekeringsbank. Gedurende haar loopbaan heeft Ten Kroode diverse functies bekleed als bestuurder binnen het publieke domein. Daarnaast is zij voorzitter van de Architectuurboard Zorg. Toezichthoudende nevenfuncties bij o.a. Nictiz , Z-Cert, RDW en NZa completeren haar profiel.

Met Ten Kroode krijgt het CPZ een ervaren bestuurder en toezichthouder in huis. Geri Bonhof: “De geboortezorgpartijen hebben in de afgelopen jaren grote stappen gezet op weg naar integrale geboortezorg maar staan ook nog voor een aantal grote uitdagingen. Ik draag met het volste vertrouwen de voorzittershamer over aan Marjolein ten Kroode om samen met partijen deze uitdagingen het hoofd te bieden.”


Lees ook

14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...