Nieuws Marjolein ten Kroode nieuwe voorzit...

Marjolein ten Kroode nieuwe voorzitter CPZ

26 juli 2022


Marjolein ten Kroode is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het CPZ. Ten Kroode pakt per 1 oktober 2022 het stokje over van Geri Bonhof.

Geri Bonhof neemt na de twee toegestane officiële zittingstermijnen op 1 oktober 2022 afscheid van het CPZ. Bonhof leidde het bestuur sinds 2016. Geri Bonhof: “Ik kijk met trots terug op de ontwikkelingen van het College Perinatale Zorg en neem afscheid van een goed samenwerkend bestuur en een deskundig bureau.”

Het CPZ bestuur was unaniem over de voordracht van Marjolein ten Kroode. De deelnemersraad van het CPZ heeft de voordracht bekrachtigd.

Marjolein ten Kroode was Lid van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie. Daarvoor is zij als voorzitter van de Raad van Bestuur verbonden geweest aan GGZ Rivierduinen en als vicevoorzitter aan de Sociale Verzekeringsbank. Gedurende haar loopbaan heeft Ten Kroode diverse functies bekleed als bestuurder binnen het publieke domein. Daarnaast is zij voorzitter van de Architectuurboard Zorg. Toezichthoudende nevenfuncties bij o.a. Nictiz , Z-Cert, RDW en NZa completeren haar profiel.

Met Ten Kroode krijgt het CPZ een ervaren bestuurder en toezichthouder in huis. Geri Bonhof: “De geboortezorgpartijen hebben in de afgelopen jaren grote stappen gezet op weg naar integrale geboortezorg maar staan ook nog voor een aantal grote uitdagingen. Ik draag met het volste vertrouwen de voorzittershamer over aan Marjolein ten Kroode om samen met partijen deze uitdagingen het hoofd te bieden.”


Lees ook

10 augustus 2022
CPZ algemeen nieuws

Verkort jaarverslag 2021: werkgroepen nader belicht

Het verkorte jaarverslag over 2021 is gepubliceerd. Een jaarverslag over weer een roerig jaar. Met corona, geboortegolven, capaciteitsproblematiek en uitgestelde...
5 juli 2022
CPZ algemeen nieuws

Subsidieoproep 'Implementatie science practitioner Fellowship' van ZonMw

Een nieuwe subsidie oproep van ZonMw staat open. Aanvragen kan tot 4 oktober 2022.
23 mei 2022
CPZ algemeen nieuws

Geboortezorgpartijen schrijven samen brief naar de Tweede Kamer

Enkele maanden geleden is een communicatie/PA-groep door de gezamenlijke geboortezorgpartijen (her)opgericht, die zich– op geleide van de actualiteit – richt...