Landelijke samenwerkingsafspraken tussen VIPP Babyconnect en de JGZ over digitale gegevensdeling

Overzicht
Home > nieuws > Landelijke samenwerkingsafspraken tussen VIPP Babyconnect en de JGZ over digitale gegevensdeling

Omdat voor de jeugdgezondheidssector het alleen kunnen bekijken van digitale gegevens uit de geboortezorg niet voldoende is, hebben de partijen samenwerkingsafspraken gemaakt om tot digitale gegevensuitwisseling met de geboortezorg te komen. Partijen in de jeugdgezondheidssector hebben behoefte aan het direct laten importeren van gegevens in het dossier in plaats van inzien. 

De betrokken partijen zijn VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) NCJ, ActiZ Jeugd (VVT-sector), GGD GHOR Nederland en VWS.  Samen schreven ze de volgende uitgangspunten voor deze afspraken:

  • De JGZ en de geboortezorg werken met elkaar samen voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgprofessionals, waarbij het kind en de moeder centraal staan; 
  • De landelijke afspraken gelden als basisafspraken waaraan minimaal voldaan moet worden. Regionale samenwerkingsverbanden zijn daarnaast vrij om naar eigen inzicht, wensen en lokale context met partijen aanvullende afspraken te maken. 
  • JGZ importeert de benodigde gegevens direct vanuit de geboortezorg in hun digitaal dossier en sluit aan op de strategische koers en het programma Kansrijke Start. 

De komende tijd werkt een projectleider samen met de betrokken partijen aan de impactanalyse van uitwisseling van gegevens tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. In de analyse wordt gekeken naar taken, rollen, planning, kosten en communicatie. Daarnaast wordt onderzocht welke informatiestandaarden kunnen worden gebruikt en of huidige zorginformatiesystemen voldoen om de gegevensuitwisseling te kunnen realiseren. Voor meer informatie naar VIPP Babyconnect of ICT Health.